استفاده از دستگاه فلزیاب ممنوع شده است:

ماده‌ ۱-  وزارت‌ صنایع‌ و معادن‌ مکلف‌ است‌ ضوابط‌ اعلام‌ شده‌ از سوی‌ سازمان‌ میراث‌ فرهنگی‌ کشور را به‌ هنگام‌ ثبت‌ اعلامیه‌ تأسیس‌، به‌ متقاضیان‌ ساخت‌ دستگاه‌های‌ فلزیاب‌ ابلاغ‌ نماید. صدور پروانه‌ بهره‌برداری‌ برای‌ این‌ واحدها منوط‌ به‌ موافقت‌ سازمان‌ میراث‌ فرهنگی‌ کشور خواهد بود.
ماده‌ ۲-  خرید، فروش‌، نگهداری‌ و استفاده‌ از دستگاه‌های‌ فلزیاب‌ منوط‌ به‌ اخذ مجوز از سازمان‌ میراث‌ فرهنگی‌ کشور است‌. فروشندگان‌ مکلفند دستگاه‌های‌ یاد شده‌ را فقط‌ به‌ اشخاصی‌ که‌ مجوز خرید از سازمان‌ میراث‌ فرهنگی‌ کشور دریافت‌ نموده‌اند، بفروشند و نسخه‌ای‌ از برگ‌ فروش‌ را مشتمل‌ بر مشخصات‌ خریدار و مشخصات‌ فنی‌ دستگاه‌ به‌ سازمان‌ میراث‌ فرهنگی‌ کشور ارسال‌ نمایند.
ماده‌ ۳-  وزارت‌ بازرگانی‌، نیاز صنوف‌ مجاز به‌ استفاده‌ از دستگاه‌ فلزیاب‌ را با ذکر تعداد و توانایی‌ دستگاههای‌ مورد نظر، تا پایان‌ اسفندماه‌ هر سال‌ به‌ سازمان‌ میراث‌ فرهنگی‌ کشور اعلام‌ خواهد کرد تا در صدور مجوزهای‌ ساخت‌ برای‌ سال‌ بعد لحاظ‌ گردد.

ماده‌ ۴-  اشخاص‌ متقاضی‌ دریافت‌ مجوزهای‌ موضوع‌ این‌ آیین‌ نامه‌، علاوه‌ بر شرایط‌ عمومی‌ اشتغال‌ به‌ کار و با توجه‌ به‌ شرایط‌ ذیل‌ و ضوابط‌ مندرج‌ در دستورالعمل‌ صادر شده‌ از سوی‌ سازمان‌ میراث‌ فرهنگی‌ کشور، تقاضای‌ خود را به‌ سازمان‌ مذکور تسلیم‌ خواهند کرد. سازمان‌ میراث‌ فرهنگی‌ کشور، به‌ تقاضاهای‌ واصل‌ شده‌ ظرف‌ یک‌ ماه‌ رسیدگی‌ و اعلام‌ نظر خواهد کرد.
الف‌ –  اشتغال‌ به‌ شغل‌ قانونی‌ مورد تأیید مراجع‌ ذی‌ ربط‌.
ب‌ –  تأیید نیاز به‌ استفاده‌ از دستگاه‌ فلزیاب‌ از اداره‌ کل‌ بازرگانی‌ استان‌ محل‌ کسب‌.
پ‌ –  عدم‌ محکومیت‌ از سوی‌ مراجع‌ قضایی‌ به‌ اتهام‌ حفاری‌ غیر مجاز یا سایر جرایم‌ مرتبط‌ با میراث‌ فرهنگی‌ کشور در مورد اشخاص‌ حقیقی‌ و مدیران‌ اشخاص‌ حقوقی‌.
ت –  تعهد به‌ رعایت‌ قوانین‌ ناظر به‌ حفاظت‌ از میراث‌ فرهنگی‌ کشور. تبصره‌ –  صدور مجوزهای‌ موضوع‌ این‌ آیین‌ نامه‌ از اختیارات‌ سازمان‌ میراث‌ فرهنگی‌ کشور می‌باشد و سازمان‌ مذکور در صدور یا عدم‌ صدور آن‌ مختار است‌.

اینجا هم میتوانید بیشتر درمورد این مطلب بخوانید  علائم و نشانه‌های گنج بزرگ

ماده‌ ۵-  مدت‌ اعتبار مجوزهای‌ موضوع‌ این‌ آیین‌ نامه‌ یک‌ سال‌ است‌ و تمدید آن‌ منوط‌ به‌ رعایت‌ مفاد این‌ آیین‌ نامه‌ و ضوابط‌ مقرر در دستورالعمل‌ و مجوز صادر شده‌ از سوی‌ سازمان‌ میراث‌ فرهنگی‌ کشور می‌باشد. صاحب‌ مجوز حق‌ واگذاری‌ دایم‌ یا موقت‌ آن‌ را به‌ غیر و همچنین‌ حق‌ تغییر مورد یا محل‌ استفاده‌ را ندارد.ماده‌ ۶-  تبلیغ‌ دستگاه‌های‌ فلزیاب‌ از طریق‌ رسانه‌های‌ عمومی‌، مطبوعات‌، چاپ‌ و نشر پوستر و سایر روش‌های‌ تبلیغاتی‌ فقط‌ با مجوز سازمان‌ میراث‌ فرهنگی‌ کشور مجاز است‌.ماده‌ ۷-  ورود دستگاه‌های‌ موضوع‌ این‌ آیین‌ نامه‌، منوط‌ به‌ اخذ مجوز از سازمان‌ میراث‌ فرهنگی‌ کشور و رعایت‌ سایر مقررات‌ ناظر به‌ موضوع‌ است‌.
ماده‌ ۸-  کلیه‌ دستگاه‌های‌ فلزیاب‌ که‌ به‌ علت‌ تخلف‌ از مفاد قانون‌ یا این‌ آیین‌ نامه‌، از سوی‌ مراجع‌ ذی‌ صلاح‌ ضبط‌ شده‌ یا می‌شوند، در اختیار سازمان‌ میراث‌ فرهنگی‌ کشور قرار می‌گیرد. سازمان‌ مذکور می‌تواند آنها را به‌ اشخاصی‌ که‌ دارای‌ مجوز خرید هستند، با رعایت‌ مقررات‌ مربوط‌ بفروشد.
ماده‌ ۹-  در صورتی‌ که‌ دارندگان‌ مجوزهای‌ موضوع‌ این‌ آیین‌ نامه‌ از ضوابط‌ و مقررات‌ مقرر در این‌ آیین‌ نامه‌، دستورالعمل‌ و مجوز صادر شده‌ از سوی‌ سازمان‌ میراث‌ فرهنگی‌ کشور، تخلف‌ نمایند، مجوز آنها به‌ تشخیص‌ سازمان‌ یاد شده‌ ابطال‌ یا معلق‌ می‌شود و از تمدید یا تجدید آن‌ خودداری‌ خواهد شد.
ماده‌ ۱۰-  کلیه‌ اشخاصی‌ که‌ از سایر مراجع‌ ذی‌ ربط‌ مجوز اخذ نموده‌اند و در امور مذکور در این‌ آیین‌ نامه‌ فعالیت‌ دارند، مکلفند ظرف‌ سه‌ ماه‌ از تاریخ‌ ابلاغ‌ این‌ آیین‌ نامه‌ وضعیت‌ خود را با مفاد این‌ آیین‌ نامه‌ تطبیق‌ دهند. ادامه‌ فعالیت‌ این‌ قبیل‌ اشخاص‌ منوط‌ به‌ تأیید و صدور مجوز از سوی‌ سازمان‌ میراث‌ فرهنگی‌ کشور است‌.

اینجا هم میتوانید بیشتر درمورد این مطلب بخوانید  هدف از ایجاد نماد بزرگ

ماده‌ ۱۱-  هرگونه‌ استفاده‌ از دستگاه‌های‌ فلزیاب‌ در مناطق‌ چهارگانه‌ تحت‌ مدیریت‌ سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌ زیست‌، منوط‌ به‌ اخذ اجازه‌ جدید از سازمان‌ یاد شده‌ می‌باشد.

ماده‌ ۱۲-  تعیین‌ دستگاه‌های‌ اجرایی‌ که‌ برای‌ انجام‌ وظایف‌ خاص‌ خود مستثنا از این‌ آیین‌ نامه‌ می‌باشند، با سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور خواهد بود.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.