اطلاعاتی درباره طلسمات گنج و دفینه,آیا گنجها و دفینه ها طلسم دارند یا توهم است؟

اطلاعاتی درباره طلسمات گنج و دفینه,آیا گنجها و دفینه ها طلسم دارند یا توهم است؟

 اطلاعاتی درباره طلسمات گنج و دفینه,آیا گنجها و دفینه ها طلسم دارند یا توهم است؟ را برای شما عزیزان قرار دادیم . آیا طلسم بودن گنج و دفینه واقعیت و حقیقت دارد ؟ ایا زیرخاکی ها دارای طلسم هستند ؟ چگونه میتوان طلسم گنج دفینه و زیرخاکی را از بین برد و باطل کرد ؟ ایا طلسمات گنجها و دفینه ها توهم است یا واقعیت دارد ؟ مطالب و نوشته ها و اطلاعاتی درباره انواع طلسمات و باطل کردن طلسمات گنج و دفینه های زیرزمینی . مرز بین حقیقت و توهم طلسمات دفینه کجاست ؟ بعضی افراد وجود طلسم بر روی گنج و دفینه را انکار کرده و قبول نمیکنند ولی برخی افراد وجود داشتن طلسم بر روی گنج و دفینه و زیرخاکی را قبول میکنند . در ادامه مطلب توضیحات و اطلاعاتی کامل را درباره طلسمات بر روی گنج و دفینه و باطل کردن طلسم زیرخاکی مشاهده خواهید کرد .

اطلاعاتی درباره طلسمات گنج و دفینه,آیا گنجها و دفینه ها طلسم دارند یا توهم است؟
اطلاعاتی درباره طلسمات گنج و دفینه,آیا گنجها و دفینه ها طلسم دارند یا توهم است؟

اطلاعاتی درباره طلسمات گنج و دفینه,آیا گنجها و دفینه ها طلسم دارند یا توهم است؟,پست مرز بین حقیقت و توهم طلسمات دفینه,آیا طلسم بر روی گنج و دفینه وجود دارد؟,آیا طلسمات گنج و دفینه توهم است یا واقعیت دارد؟,طلسم گنج و دفینه,طلسمات زیرخاکی,آیا طلسم گنجینه وجود دارد؟,چگونه میتوان طلسم گنج و دفینه را باطل کرد؟,اطلاعات و توضیحاتی درباره طلسم موجود بر روی گنج و دفینه,آیا طلسم داشتن گنجها و دفینه واقعیت و حقیقت دارد؟,آیا طلسم وجود دارد یا خرافات است؟,طلسم گنج,طلسم دفینه,رصد و دیدن مکان گنج و دفینه,طلسم زیرخاکی,طلسم در قبرهای و گورستان باستانی,گنجهای طلسم شده,دفینه های طلسم شده,گنجهای طلسم دار,دفینه های طلسم دار

اطلاعاتی درباره طلسمات گنج و دفینه,آیا گنجها و دفینه ها طلسم دارند یا توهم است؟

این قسمت رو بنده ایجاد کردم چون دوستان می بینم ین مرز توهم و خقیقت موندن و بعضی ها یا انکار می کنند و بعضی ها تصدیق ….
مهم ترین و کاملترین جواب رو هم به تکذیب کنندگان و هم به تصویق کنندان اینجا با اجازه استاد بینا قرار می دهیم تا انشالا حای هیچ سوالی باقی نمونه که تو هیچ منبعی و سایتی و کتابی ه فکر نکنم ببینید:

رصد را را بسیاری از افراد انکار میکنند و میگویند حقیقت ندارد و امکان ندارد که دفینه ها در معرض رصد باشند ما البته این سخن را قبول نداشته و در این مورد سخن خواهیم گفت ابندا باید بدانیم
رصد یعنی چه:
منظور از رصد که به اصطلاحی در بین جوینده گان دفینه ها تبدیل شده است آن است که تمامی دفینه ها و اموال پنهان شده توسط اجنه ای مورد محافظت قرار میگیرند من در اینجا سخن بسیار پر اهمیتی را که از دید بسیاری پنهان مانده عرض میکنم
هر دفینه ای نمی تواند خارج از این احتمالات باشد
نخست اینکه توسط یک جنی محافظت میشود و آن دو حال دارد
۱-انسانی انجام میگیرد یعنی جن و یا شیطان بدستور یک انسان در حال حفاظت از آن مال است
در این حال که جن بواسطه دستور و توکیل انسانی در حال حفاظت از مال است بدینصورت می باشد که جن در مواقع لزوم به موکل خویش هشدار میدهد و او را آگاه میساز د در این احوال معمولا جن نگهبان دفینه و یا حبس شده به همراه دفینه است مانند دفینه های روم و یهودیان و دفینه های تمدن اسکند مقدونی
۲- در حالت دوم این نگهبانی به فعل انسانی نیست بلکه این جن است که بر دفینه تسلط یافته است
در این حالت چون جن می بیند این مال صاحبی ندارد دستش را بر روی آن مال گذاشته و شروع به دفاع کردن از آن میکند
احتمال دوم ان است که این مال حفاظت نشده باشد مانند دفینه های دوران حکومت عثمانیها
چون افراد حکومت مسلمان بوده اند و به همراه دفینه های خویش نگهبانی یافت نشده است مگر اینکه این دفینه ها بهمراه اموال یهودیان و رومیان دفن شده باشند که در این حالت امکان دارد نگهبانانی از اجنه داشته باشند
۳-در احتمال سوم این موضوع مطرح است که دفینه مرصود نباشد ولی طلسم شده باشد و این طلسم یک طلسم معین و مشخص باشد و توسط حارس و نگهبانی از جن انجان نگرفته باشد
۴-در احتمال چهارم این موضوع مطرح است که دفینه توسط طلسمهای جادویی محافظت شده باشد
این طلسمها معمولا وابسته به صورتهای فلکی هستند و باز نمیشوند مگر در برخی ازمنه و باز کردن آنها کار بسیار سختی است تا جایی که حضرت رسول فرمود هر کس علم نجوم را بیاموزد در واقع شعبه از سحر و جادو را یاد گرفته است
۵-حالت پنج حالتی است که در آن این دفینه به دلایلی غیر از رصد و سحر در حال محافظت شدن می باشند
در این نوع طلسم ها موانعی مانند موانع معادلات ریاضی و فیزیکی بر اشیائی که در موقعیتهای خاص افعال خاصی انجام میدهند
از آنچه که گفته شد نتیجه میگیریم که رصد حقیقت دارد:
و آن عبارت است از جنی که بواسطه اهل شرک و کفر به تسخیر در آمده باشد برای این سخن ما دلایل زیادی از احادیث و آیات قران موجود است که ابلیس به انسان خدمت نمیکند مگر در برابر عملی که موجبات آتش و دوزخ باشد مانند آنچه که در آیه ۶۴ سوره اسرا آمده است
این البته تفسیر آینه نیست بلکه نشان دهنده عمق فعالیت شیطان برای وارد کردن انسان به دوزخ است که در این صورت اگر انسان به شرط دخول در آتش امری را به شیطان سپارد او نیز حتما قبول نماید از طرف سربازان فرمان بردار و غیر فرمان بردار خویش از اجنه

اولین اشخاصی که اقدام به استفاده از اجنه برای مقاصد خویش کردند سامری های زمان فرعون بودند که با قربانی کردن انسان و حیوان در برابر غیر خدا از آنان خواستند که به یاریشان بشتابند
یهودیان برای محافظت از جواهرات خویش اجنه را تسخیر میکنند تا ابن جواهرات را تا روز قیامت حفاظت کنند و از آنجاییکه آنان در کتابهای خویش خوانده اند که قیامت در سرزمین شام خواهد بود از این رو آنها اموال بسیاری را در آن سرزمین دفن کرده اند
حتی برخی از آنها از غرب به شام آمده اند تا جواهرات خویش را در این سرزمین دفن کنند تا در روز قیامت بتوانند از آن استفاده کنند
یهودیان برای حفاظت از اموال خویش اقدام به رصد و سحر میکردند و این حفاظت از طرف اجنه بصورت توارثی پدر از جد و … ادامه می یافت
حالا ذدر ادامه نوشته سعی خواهیم کرد در مورد نحوه باز کرد رصد و آزاد گذاشتن مال صحبت کنیم

آگاه باش که برای از بین بردن رصد سه راه وجود دارد:
اولین راه راه شرعی که مخالف شریعت و احکام الهی نباشد
دومین راه راه غیر شرعی در فک رصدها
در راه نخست که روشهای مختلفی برای رسیدن به آن وجود دارد اصل در آن اعتقاد و ایمان به خدواند بزرگ می باشد و از بهترین و قویترین روشها می باشد
آماده کردن ظرف آب به گنجایش ۲۰ تا ۴۰ لیتر
یک کاسه آب پر+یک کاسه آب نمکی+یک شیشه آب گل+یک شیشه زعفران قرمز +مخلوط سدر و آب +مخلوط مسک سیاه با اب+شیشیه کوچکی از نعناع بهمراه آب همه اینها را با هم مخلوط کن و و محکم بچرخان و سپس سوره بقره را بصورت کامل قرائت کن و رقیه شرعیه را نیز قرائت کن و سپس بطرف محلی که دفینه در آنجا مدفون است حرکت کن و وقتی به آنجا رسیدی قبل از هر کاری اذانی تلاوت نما
یک مربع مانند در محل دفینه رسم نمایید بدینگونه که اگر نقطه صفر یک متر باشد شما اضلاع مربع را دو متر در دو متر قرار دهید سپس آبی را که در آ ن سوره های مورد نظر را خوانده اید در آن بریزید
یکی از افراد مسن و د عین حال عالم مجموعه می بایست نسبت به تحصین مجموعه اقدام کند با خواند آیات و دعاهای مخصوص و در ضمن روغنی کردن جسد به روغن زیتون پیشنهاد میگردد
در آغاز کندن مکان یکی از افراد مجموعه سوره بقره را بخواند و شخص دیگر آب را در آن مکان بریزد
به امید خداوند رصد از بین میرود و طلسم باز میگردد سهم ما یادتان نروذ

روش دوم:
استفاده از نمک درشت . وریختن آن در مکان دفینه بهتر آن است که هنگام ریختن آن سوره بقره نیز خوانده شود
در خط کشی محلهای دفن دفینه فوائد زیادی ذکر شده است
اولی آن عدم داخل شدن جن داخل آن خطوط است
دومین سود آن عدم خارج شدن دفینه از انجاست
دلییل این سخن آن است که در لیله الجن حضرت رسول خطی برای ابن مسعود کشید و فرمود این مکان امن گردید و کسی نمی تواند از آنجا خارج و و یا به آن داخل شود
بیهقی در کتاب الدلائل خود این موضو ع را شرح داده است
این خط که در واقع خطی است بر مکان دفینه موجب آن میشود که جن نتواند وارد آن شود و نیز دفینه نمی تواند از آنجا خارج شود مگر در یک حالت و آن این است که جن به اسفل نزول کند که در این صورت نمی توان با او کاری کرد
در اطراف خط چهار سنگ گذاشته میشود و با آب پوشیده میشود و سپس شروع به کنده کاری میگردد

اما در مورد راههای غیر شرعی از بین بردن طلسم و رصد این سخن قابل تذکر است که این طریق بر سحر و جادو استوار است و نمی توان وسیله ای را که در آن سحر و جادو وارد شده را بکار برد از این راهها عبارتند از
استفاده از ساحری که با اجنه سر و کار دارد . معلوم است که ساحر به جن نزدیک میشود تا او را در بیرون آوردن دفینه یاری کند و او اینکار را انجان نمیدهد مگر در حالتی که در مخاطب ایجاد کفر و شرک نماید از اینرو اکیدا توصیه میگردد تا به اینگونه ساحران نزدیک نشوید ریرا اگر آنها راستگو باشند در این صورت تورا فریب داده و دفینه را از تو میگیرند و و نیز امکان دارد موضع دفن دفینه غیر محروسه باشد و او اقدام به رصد آنجا کند که در نهایت به برداشتن دفینه منجر خواهد شد در هر صورت نزدیک نشدن به این جماعت ساحر کافر به صلاح است
دومین راه برای فک رصد از دفینه انجام عمل غیر شرعی همچون زناست مانند همان کاری که قوم لوط انجام دادند برای این سخن البته آیات زیادی دلالت دارد و هر کس این کار را بکند در واقع خود فاعل کار به شمار میرود و گنه کار و معصیت کار است

اینجا هم میتوانید بیشتر درمورد این مطلب بخوانید  گنجینه داریوش که قرنهاست از نظرها پنهان است

باید بدانیم که وقتی به سراغ کسی رفتیم و از او خواستیم که فک رصئ کند از مال محروصه ای و او از ما خواست که زن و مردی آماده کنیم و از آنان بخواهیم که مانند قوم لوط عمل زنا انجام دهند باید آگاه باشیم که مقصر در این میان ما هستیم و فاعل آن کار ما هستیم و ما باید از شر آنها رهایی یافته و شرشان را بخودشان برگردانیم
از جمله راههای دیک فک رصد خونریزی در محل دفینه است که البته تو به اینکار رضایت نمیدهی که بواسطه آن وارد آتش شوی
از راههای دیگر این کار سربریدن حیوان سیاه رنگ در محل دفینه است تو در برابر اینکار راضی مشو و اینکار در واقع قربانی کردن برای شیطان است
راه دیگر که البته باطلب است قرائت آیه الکرسی و ریختن آب در محل دفینه و ظاهرشدن سنگ به صورت طلاست که البته این راه نیز راه درستی نیست و باطل است و اهل آن کافر و زیانکاراند
اگر کسی امد و گفت این کلمات را بخوان تا طلسم باز شود تو آنها را مخوان چون آن کلمات در واقع یاری جستن از شیطان می باشند
آتش زدن کاغذ در محل دفینه به هدف دور کردن جن نیز یکی دیگر از راههاست که تو آن را انجام مده
ایجاد تبخیر در مکان دفینه بواسطه بخور گسترده راه دیگری است که به هدف دور کردن جن از مکان دفینه انجام میگیرد این آتش در واقع آتشی است برای نزدیکی به شیطان و تو آن را انجام مده
این افراد که از راههای غیر شرعی برای دور کردن جن از مکان دفینه استفاده میکنند دارای علامتهایی هستند که ما به بخشی از آنها اشاره میکنیم
نشانه ها عبارتند از
از تو تقاضای بخور کند
از تو تقاضای مردی را کند که کشف میکند
میگوید من طلا بیرون میاورم
سخنهای نامفهومی بگوید
چیزی را در محل دفینه آتش زند
ابهای غیر مالوفی را ردر محل دفینه بریزد
از شما بخواهد که او را تنها بگذارید
میگوید در این مکان دفینه ای پنهان است
دستش را باز کند و سخن نامفهوم بگوئید و زمانی که قران بیاورند نیز اینگونه کند
این نشانه های آنهاست

دفینه ها معمولا سه شق دارند:
دفینه عقایدی که همراه مرده گان برحسب عادات و تمدنها و سنتها دفن شده اند
اینگونه قبور از یک متر تا ۲ متر تجاوز نمیکنند
قبر هایی که بدون در نظر داشتن قانون و قواعد بنا شده اند و تنها انسانی در یک شرایط زمانی مشخص و معین مجبور شده است بصورت عجله ای مال خویش را در سوراخی دفن نماید این شخص این مال را برای خود و به تنهایی دفن کرده است نه زن و نه فرزند در کنار او نبوده اند او برای مدت کوتاهی از چشمها ناپدید و پس از دفن دفینه به خانه برگشته است
برخی دفینه ها بصورت محصون و محکم دفن شده اند در این حالات دفینه در یک بسته های سنگی محکم و خالی از هوا گذاشته میشود مانند کاسه سربسته این گونه کاسه ها با دفین یافت میشوند و چیزهایی مانند استخوان حیوانات نیز که در آنجا یافت میشود برای خالی کردن هوا بکار برده میشوند
برخی شایعات در مورد اینکه دفینه هایی توسط رصد کننده گان زنده ای در حال نگهداری هستند از انسانها همانگونه که گفتیم اینها شایعات هستند و و صحتی ندارند ما به جن اعتقاد داریم حضرت فرمود زمانی که به خانه ای متروک و یا غاری دور افتاده راهتان افتاد بسم الله بگویید برای سلامت وارد شدن به آنجا و اذن دخول اما انچه که از موانع برای اموال گذاشته شده و طلسم نامیده میشوند ضرری ندارد و چیزی نمیگیرد (——————————-

از گنجهای دفن شده به چهار شکل حمایت میشود
حمایت خداوندی به اراده باریتعالی
حمایت توسط یهود
حمایت توسط جن از دست کفار و اه کتاب
گنجهای بدون حمایت ولی وجودشان در جایی که محل سکونت اجنه است
حمایت ربانی از برخی گنجها امر غیر قابل انکار است بوده اند گنجهایی هیچ کس از محل وجودشان مطلع نبود و توسط خداوند حمایت میشده و این رزق خداوند به بنده گان خاصه خویش است (ایه)

اما گنجهایی که توسط یهود محافظت میشوند:
یهود که خداوند لعنتشان کند سحر را در حفاظت از دفینه های خویش بکار برده اند آنان جن را سحر خویش در آورده اند تا از دفینه های خود در برابر دیگرا محافظت نماید این بدانگونه است که این جن مسحور از مکان دفینه حمایت می کند و حتی اگر ببیند کسی به آن نزدیک میشود جای دفینه را عوض میکند نوع دیگر محافظت محافظت تخیلی است بدانگونه که کسی که به دفینه نزدیک میشود جن با تنویه به او جای دیگری را نشان میدهد و تصور میکند این نه همان جایی است که دنبالش بوده است در جریان موسی و سحر ساحران این موضوع بخوبی قابل رویت است چیزی به غیر از طبیعت آن چیز و بزرگی آن به نظر میرسد چاره این نوع سحرها البته کلام الله مجید و قرائت قران همراه با وضو و اخلاص است و البته این یک راه قانونی و شرعی است

گنج رصد شده توسط اجنه اهل کتاب و کفار:
در این نوع رصد اجنه از این گنج محافظت می کنند در برابر ورود و پیدا شدن آن توسط مسلمانان و این اجنه از اهل کفر و یا اهل کتاب و از امت و ملل فاسده هستند . زمانی که به دفینه ای میرسی چندین بار سعی می کنی انرا کنده و بیرون بیاوری مواجه میشوی با برخی کارها از جمله شکستن وسایل و غیره که موجب نا امیدی تو میشود این از همان نوع رصد هاست البته این نوع رصد فقط برای مسلمانان کاربرد دارد و اگر یهودی جماعت بخواهد ان دفینه را بیرون بیاورد آن جن به هیچ وجه با اوکاری ندارد زیر ا هر دو اهل یک مسلک و مرامند در ضمن حل این رصد نیز با کتاب خدا و اذان گفتن و وضو و اخلاص است باذن الله
گنجهای غیر حفاظت شده ولی در مکانی نزدیک سکونت اجنه قرار دارند
این از ساده ترین طلسم ها است باذن خداوند
همه ما میدانیم که اجنه محل زندگیشان خرابه ها و مکانهایی که جای زندگی انسان نیست گاهی مواقع دفینه هایی نیز در این مکانها دفن شده اند و تو زمانی که به آنجا میروی برخی صداه همچون صدای بهم خورد سنگ و… میشنوی این به معنای آن است که آنها نمی خواهند تو وارد انجا شوی و این ربطی به دفینه ندارد راه حل این قضیه تلاوت قران و دعا و اخلاص و وضو و نماز و اذان است

حفاظت فلکی:
که سخت ترین حفاظتهاست و انواع مختلف دارد

حفاظت فلکی ساده و کوچک
دفینه توسط یکی از سیاره های فلکی در حال حفاظت شدن است و در واقع طلسمی وجود دارد در آن معدن که از آن موانعی از جنس آن سیاره ایجاد میشود ضعف این طلسم با غروب سیاره و ئشدت آن در طلوع دوباره آن است

رصد فلکی میانه
این نوع رصد در واقع رصدی است توسط یکی از سیاره های نحس مانند زحل از این سیاره برخی موانع همچون مارهای سرگردان و برده های شمشیر بدست صادر میشود تا از دفینه حفاظت کنند

رصد و حفاظت بزرگ
که قویترین رصدها ست و به رصد سلیمانی معروف است این نوع رصد در واقع رصد به انواع فلکها و سیاره ها وو…. می باشد و باطل نمی شود و بدست نمی آید مگر در روز ظهور و جنگ بین دجال و مهدی منتظر
بسیاری از رصدهای ساده و کوچک و میانه بواسطه فعالیتهای طبیعی همچون زلزله و ئسیل و آتش فشان باطل و دفینه ها بیرون آمده اند و گاهی بواسطه انسانهای زاهد این سحرها باطل شده است اما در مورد رصد کبیر باید گفت که که باز کردن آن تقریبا غیر ممکن و سخت است و بسیاری جان خود را در ان راه از دست داده اند

اطلاعاتی درباره طلسمات گنج و دفینه,آیا گنجها و دفینه ها طلسم دارند یا توهم است؟

الم یعلم بان الله یری

سلام دوست عزیز،رقیه شرعیه چیه،بعدااینکه روغنی کردن جسدچیه،تحصین یعنی چی،اگه امکان داره این مراحل راواضح بیان کنید،ضمنااین مطالب منبعش چیه؟

رقعه شریعه یعنی یک نوشته یا چیزی یا دعایی یا وردی که کتابت می شود یا خوانده می شود مثل عزیمت …تحصین یعنی همان نشستن داخل مندل و همان دور خود خط کشیدن و این مندل کار حفاظت را بر عهده دارد….اون هم جزو مراحل پیشرفته است که صرفا جهت آشنایی گذاشته شده است و موارد کلیاتش را گفتیم و وارد جزییاتش نمیشوم چون کار هرکسی شکستن طلسم نیست و هرکسی قدرت آن را ندارد که طلسم رو بشکنه که در اینصورت دچار شکست و خسران عظیم مادی و معنوی میشه اه قدرتشو نداشته باشه

salarجون تشکر میکنم به خاطر مطالبی که نوشتی میخواستم بدونم تاحالا از دوستانی که این مطالب رو میخونن کسی رصد رو به چشم دیده ؟اگه دیده چطور بوده؟به ماهم بگه

دوستانی واسه حفاری به مکانی میرن پس از چند دقیقه کندکاری یه طوفان عجیبی میاد بعداز توقف کار توفان هم متوقف میشه دوستان دوباره شروع میکنن دوباره همین اتفاق می افته…..آیا کسی علتشو میدونه؟

سپاس اقا محمود…بله اننواع و اقسام رضدها داریم…رضد رعد وبق – زلزله که دوستای بنده دیده بودند…متاسفانه از سیستم دقیق آنها جز اطلاع کمی در دست نیست و این مرتبط با علم هیئت و قلک و نجوم می باشد….بعضی ها که انکار می کنند نمی دانند که در این عالم هم موجودات زمینی هست هم موجودات فرازمین و هرچیزی را نباید با حس های مادی بنگریم….بلکه اگر می به خود آییم آناه خواهیم دید که فراتز از ماده هم وجود دارد….

اینجا هم میتوانید بیشتر درمورد این مطلب بخوانید  دانستنی هایی جالب از محل گنج در خانه های قدیمی ۱

اطلاعاتی درباره طلسمات گنج و دفینه,آیا گنجها و دفینه ها طلسم دارند یا توهم است؟

سالار جون بلعخره شما استاد ما هستی وتا نباشد چیزکی مردم نگویند چیز ها !!! من آدمی نیستم که معتقد نباشم نه. ولی بین طلسم وعلم رابطه ای وجود دارد یک رابطه فیزیکی. من بعد از خیلی تحقیق وازمایشاتی روی خاک ان منطقه متوجه چگونگی ایجاد این طلسم شدم…اگه بخواهید میتونم بهتون بگم.

دوستان کاوش گر ما بدون استفاده از ماسک گاز حفاری کرده بودند
بعد ازمایشات در اون خاک من ودوستان متوجه نوعی گاز شدیم که انسان رو به توهم و خیال میبره
در روز مورد نظر دوستی که در چند ده متری اونا بود و نگهبانی میداده متوجه هیچ طوفانی نشده بود درنتیجه طلسم زاده تخیلات مغزی بشره نه بیشتر ونه کمتر.

بنا به همین دلایل بنده طلسم و چیزهای دیگر مانند رصد و …رو با احترام به نظریه دوستان رد می کنم با تشکرmahmod

نظرتون چیه درمورد انواع تله های فیزیکی یاهمون مکانیکی کمی صحبت کنیم؟

سلام دوستان بحثهای جالبی کردین راستش منم یک تجربه با طلسم دارم حالا نمیدونم واقعا میشه گفت طلسم یا نه…چون نه رعد بود نه طوفان نه هیچ چیز دیگه فقط با اجازتون به یک لشکر جن تو هوا برخورد کردم که با سر وصدا از بالای سرم رد شدن یک دقیقه بعدش صدایی شبیح گوسفند تو ۲۰قدمیم میومد ولی من چیزی نمیدیدم خدارو شکر من ادم نترسی هستم البته اونجا دونفر بودیم…میخواستم بگم که طلسم بیشتر جن هستش تا چیزای دیگه من تاحالا نشنیدم که کسی بگه درحین کندن اب زده بیرون اما اصلا اب نبوده یا همچین چیزایی….

بهرام جان تجربه جالبی بود ممنون.
باید عرض کنم بحث طلسم با جن متفاوته که البته توی بعضی قسمتهای انجمن هم بحث شده.
چون طلسم با استفاده از ترکیب قوای فعال ارضی و سماوی کاری انجام میده.
ولی اجانین با استفاده از ایجاد وهم و ترس و سرو صدا و … ایجاد مزاجمت میکنن.
یاعلی

اطلاعاتی درباره طلسمات گنج و دفینه,آیا گنجها و دفینه ها طلسم دارند یا توهم است؟

بحث طلسمات علاوه بر اینکه قدری پیچیده است انواع آن نیز متفاوت خواهد بود
به جز طلسماتی که از اسخراج موکلین و اعوان در امور مورد نظر استفاده میشود ما بقی طلسمات که از پیچیدگی خاصی برخوردار نیستند به وسیله جنیان صورت میگیرند و میشود گفت که با جنیان کاملا مرتبط هست و این دو هیچگاه جدا از هم نبوده و نیستند
و یک مسئله. دیگر اینکه جنیان هیچ مزاحمتی برای بشر ندارند این انسانها هستند که برای جنیان مزاحمت ایجاد میکنند بعضی اجنه مقامشان از بسیاری از انسانها بالاتر است و چه بسا بعصی علمای ایشان از بعضی علمای ما عالم تر و عارف تر باشند
لذا طرز فکر خود را ترمیم کرده و اینقدر در این سایت ها و غیره از اجنه بدگویی نکنید

طلسم زاده انسانهاست و یه بازاری واسه یه عده باز کرده

دوستان بنده حین کندن به مورد عجیبی برخوردم….فکر کنم یک قدمی دفینه بودم که اب زد بالا و بعد ته نشین شدن گل , اب به رنگ سبز لجنی در اومد…میتونه طلسم اب باشه؟

جان طلسم رو منم ندیدم ولی دلیل نمیشه چیزی که ما نمیبینیم ودرکش نمیکنیم نباشه دوست گلم مثال -جن- قرانم تاید کرده ومثل ما وجود داره وزندگی میکنن ولی هرجایی هم طلسم نداره در جواب دوست گلم dimnish جان اگه کندین و به اب رسیدین یا اب زده بالا اگه دست و لباستون خیس میشه طلسم نیست گویا گل و لای هم شده 😀 واگه نشد برعکس….جایی که حفاری کردین سند داشته باشه به احتمال زیاد هدفی وجود داره واینم یکی از تله های قدیم بوده واسه نرسیدن به جنس….

اطلاعاتی درباره طلسمات گنج و دفینه,آیا گنجها و دفینه ها طلسم دارند یا توهم است؟

بهنام جان ممنون بابت راهنماییت / مورد دیگه ای هم داشتم که همین وضع داشت یعنی با کندن ۳ متر اب زد بالا با ته بیل زدم به زمین متوجه شدم که راه درست اومدم ولی متاسفانه بعد که رفتم دوباره همین کارو تکرار کردم فقط زمین بود و زمین! سوالم اینجاست که اگه بار حرکت کرده باشه تا چه فاصله ای میتونه رفته باشه؟ یا تا چه عمقی؟ چطوری بفهمم؟ ( دستگاه هم ندارم 😀 )

سلام کی گفته بار حرکت میکنه برادر . بهتره واقع بین باشید و به حرف یک مشت ادم شیاد و بی مخ گوش ندین لطفا

داداش حرف شما صحیح اما اونچه که برای من پیش اومد چی؟ اتفاقا تاپیکی دیدم که یکی از مدیران(اگر اشتباه نکنم) دستورالعملی نوشته بودند که دور محوطه ای که میخوایم بکنیم خط میکشیم و….که باعث میشه بار حرکت نکنه!

یا اصلا موردی ندارید یا اگر دارید اشتباهی کاوش کردید سعی نکنید با این امور تخیلی خودتون رو گول بزنید برادر :YMPEACE:

عطا جان تلسم جابجایی چیه داداشم اینا خطای دستگاهه فکر نکنم همچین چیزی وجود داشته باشه

سلام دوستان
رهنما جان جابجایی توسط موجودات غیرمادی براحتی ممکنه و البته در مورد دفینه هم صادق هست ولی نه در مورد تمام دفینه ها و نه در هر مکان و زمانی.
البته این موضوع قبلا هم در تاپیکهای مختلف بحث شده ولی متاسفانه خیلی ها الان دارن از این موضوع و جهل عمومی مردم سوء استفاده میکنن .
بهرحال در عالم امکان همه چیز ممکن هست.
یاحق — غقیائیل

سلام . یه مورد هم واسه یکی از دوستانم پیش اومده بود بدین صورت که در یک قبرستان قدیمی وقتی شروع به کندن میکنن از همه طرف به اونا سنگ پرتاب میشد.

سلام
دوستان دفینه دوست و طلسم دوست حالتون چطوره

عزیزان هدف از ایجاد تایپک اینه که مطلبی موضوعی مطرح بشه و در موردش بحث بشه شبهات و مجهولات کشف و صد البته حل شوند.
و همه به جواب درست و واحدی برسند.

یکی از این موضوعات بحث طلسم و علوم غریبه و تملک اجنه بر دفینه و جلوگیری از دسترسی انسان به آن من جمله طلسم جابجایست.

عزیزان صاحب نظر اگر پاسخ قانع کننده ای برای مطرح کنندگان این موضوعات ندارید استدعا دارم یا جوابی ندید یا بطور قطع بگید نمیدونیم یا اگر هم واقعا به موضوع اشراف دارید لطف کرده و بطور شفاف سعی در رفع ابهامات نموده بطوری که همه مسئله بطور کامل و برای همیشه حل بشه و پرونده ش بسته شود.

اطلاعاتی درباره طلسمات گنج و دفینه,آیا گنجها و دفینه ها طلسم دارند یا توهم است؟

الان چندین تایپک مختلف در موضوعات علوم غریبه مطرح شده کدومش به نتیجه رسیده؟
غیر از اینه که با جوابهای مبهم بعضی صاحب نطران ؛ سوال کننده ؛ بیشتر گیج میشود؟ خواهشا اگر نمیتونید قضیه ای رو ثابت کنید لطف کنید در موردش چیزی ننویسید.
اینکه صرفا گفته میشود بله وجود داره و این وسط هم بعضیا از موضوع سواستفاده میکنند دردی رو دوا نمیکنه.

پناه میبریم بر الله عزوجل
از شیطان رجیم
از وسوسه
از شر اجنه و شیاطین و هر موجودی که از شیاطین بدتر است
از نا امیدی
از دوگانگی
از سر در گمی و بلاتکلیفی
از هر آنچه که مارا از راه درست منحرف میکند
از کذب و دروغ
از حسد و کینه

 

کانی جان بنده با نظر شما موافقم ولی موضوعی که اینجا مطرحه اینه : کسی که میخواد مثلا طلسمی رو رفع بکنه یا باید خودش عامل به این علوم باشه و از طرف اساتیدی مجوز براش داده بشه و یا بصورت الهامی و شهودی به این علوم برسه و بتونه کاری بکنه.
اینکه طلسم در انواع مختلف موجود هست یا نه قطعا موجوده و بنده خودم موارد زیادی رو تجربه کردم ولی نمیشه بعضی دستورالعملها رو اینجا قرار داد چرا که تبعات بعدی آن شاید سنگین باشه .
لذا بنده در بعضی پستها روشهای ساده و بدون دردسری از جمله حرز ابودجانه و سوره زلزال رو با شرایطش قرار دادم که دوستان بتونن استفاده کنن.

اطلاعاتی درباره طلسمات گنج و دفینه,آیا گنجها و دفینه ها طلسم دارند یا توهم است؟
بهرحال بنده چه از طریق تاپیکها و چه تلفنی و پیام خصوصی و حضوری سعی کردم دوستان رو مجاب بکنم.
یاحق — غقیائیل

سوای مواردی که بالا عرض کردم شخصیت روحی و معنوی افراد هم خیلی موثره در اثرات طلسم و جادو و روح و جن و …
بهرحال علوم غریبه دنیای پیچیده ای داره که درکش و بهره برداری از اون واقعا خیلی سخته .
شاید هم بیشتر دوستان از پنجره این علوم نگاهی بهش انداخته باشن ولی یا باید استادی داشته باشن و یا عنایت از طرف صاحب علم خدای متعال باشه براشون.
بهرحال امیدوارم دوستان همگی موفق باشن ولیکن جانب احتیاط نگه داشتن همیشه از شروط عقل هستش.
یاحق — غقیائیل

استاد بینا جان کاملا فرمایشات جنابعالی درسته تو این مبحث خیلی چیزارو تجربه کردم به شخصه .طلسم وجود داره ولی طلسم چیزی نیست که هر کجا و هر چیزی داشته باشه این چیزا شرایط خاص خودشونو داره تو ضیح دادنش مشکله اخه شرح و حال وصیعی رو میطلبه @};-

یکی از وبلاگها ادعای رفع طسم و دفینه یابی با یخور رو داره . آیا بخور برطرف کننده طلسنات و دفینه یابی واقعا وجود داره؟!!

رضا جان بخور برای جلب موکلین طلسم و جادو و …. بکار میره البته نه به تنتهایی بلکه باید عزایم اون نیز قرائت بشه و روشهای متعددی داره.

اطلاعاتی درباره طلسمات گنج و دفینه,آیا گنجها و دفینه ها طلسم دارند یا توهم است؟

استاد بینای عزیز آیا شما کتابی درمورد انواع طلسم و راههای برطرف کردن طلسم داری ؟
کتابی هم هست بنام ﻣﻔﺘﺎﺡ ﻃﻼﺳﻢ ﮐﻨﻮﺯ ‏(ﻃﻠﺴﻢ ﻧﺎﻣﻪ ) واسه ولی صفری هستش اگه فایلشو داشته باشی خیلی عالی میشه

رضا جان عرض کردم که بخور به تنهایی این کار رو نمیکنه .
البته هر کسی هم نمیتونه این کار رو انجام بده و باید استاد کامل باشه مگر اینکه از طرق شیطانی استفاده بکنه.
در مورد کتابها هم باید عرض کنم صرف خوندن کتاب کافی نیست چراکه کلیدهایی هست که باید با کمک استاد تفهیم بشه در غیر اینصورت ممکنه کار ناقص باشه یا نتیجه خوبی به دست نیاد.

اطلاعاتی درباره طلسمات گنج و دفینه,آیا گنجها و دفینه ها طلسم دارند یا توهم است؟

1 پاسخ
  1. حسین
    حسین گفته:

    سلام .طلسم و جن و حفاظت جنیان از دفینه های زیر خاکی عین واقعیت هست…هر که قبول نداره این مطلبو…بیاد من میبرمش یه جایی براش ثابت میکنم…دوستان اگر کسی رو میشناسید که بتونه طلسم از روی جنس برداره ممنون میشم خبر بدید

    پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.