برجهای دوگانه خرقان:

در کنار روستای حصار در ۳۰ کیلومتری آبگرم، آرامگاه دو تن از بزرگان دوره سلجوقی به نام های “ابو سعید بیجار” پسر سعد و “ابو منصور ایلنای” پسر تکین قرار دارد که به صورت دو برج شکوهمند آجری با فاصله ۲۹ متر از یکدیگر خودنمایی می کنند. برج شرقی با ارتفاع تقریبی ۱۵ متر و قطر ۱۱ متر با طرحی هشت ضلعی و ستون های مدور در هر گوشه بر پایه ای از سنگ بنا شده است. ضخامت دیواره های برج به ۶۰ سانتی متر می رسد. این برج در سال ۴۶۰ هجری قمری ساخته شده و نخستین بنا با گنبد دوپوش غیر مخروطی اسلامی است. بنای غربی که در سال ۴۸۶ هجری قمری به پایان رسیده از نظر طرح و نقشه همانند برج قدیمی تر است با این تفاوت که یک پله کان مارپیچ دارد و ضمن رعایت ابعاد برج قبلی حدود ۵۵ سانتی متر مرتفع تر است و کشیده تر به نظر می رسد. این دو برج در زلزله ویرانگر تیر ۸۱ آوج به شدت آسیب دیدند.

۱۲-۱

برج شرقی:

سال تاسیس:۴۶۰هجری قمری۱۰۶۸میلادی وحدود۴۴۷شمسی درزمان پادشاهی آلب ارسلان سلجوقی

ارتفاع:۱۵متر              

   قطر: ۱۱متر

تعدادپله ها۳۲عددوارتفاع هرپله ۳۰وعرض آن۵۲سانتیمتراست

ضخامت دیوارهای آن:۶۰سانتیمتر

ضخامت آجرهای آن:۲۱سانتیمتر

سازنده ی برج: محمدبن مکی آل زنجانی که اهل زنجان بود.

روایت ها در مورد آرمگاه

۱-آرامگاه حدیده(جدیده)خاتون دختر امام موسی کاظم

۲-آرامگاه ابوسعیدبیجار پسرسعد

برج غربی:

سال تاسیس:۴۸۶هجری قمری وحدود۴۷۲هجری شمسی۱۰۸۵میلادی درزمان سلطنت برکیارق بن ملکشاه

ارتفاع:۵۵/۱۵سانتیمتر

سازنده آن:ابوعلی مکی زنجانی که اهل زنجان بود.

روایت ها درمورد آرامگاه اشخاص:

آرامگاه:محمد بن موسی کاظم

اینجا هم میتوانید بیشتر درمورد این مطلب بخوانید  مجسمه سازی و پیکر تراشی

آرامگاه:ابومنصورایلتای پسرتکین

سازندگان شاید پدروپسر یابرادر بوده اند

جدیده(حدیده)خاتو ومحمدبن موسی کاظم هردو ازفرزندان امام موسی کاظم بوده اند. 

این برج ها دردوره سلجوقی ودرقرن پنجم بنا شده است ومنطقه خرقان درزمان سلجوقیان مورد توجه این امپراتوری بزرگ جهان اسلام بوده است حتی یکی ازشاهزادگان سلجوقی به نام محمدبن ملکشاه که علیه برادرش سلطان برکیارق جانشین ملکشاه قیام کرد ودرخرقان سلطنت اختیار نمودوخلیفه عباسی هم اورا در۱۷ذی الحجه۴۹۲به سلطنت شناخت وبه اولقب غیاث الدنیا والدین داد.

این برج ها در روستای حصار ولیعصر ازدهستان خرقان غربی قرار دارد که ازجاده همدان –قزوین ۳۲کیلومتر فاصله دارد.

این برج هادرمحوطه مسطحی به فاصله ۲۹یا۳۰متراز یکدیگر باآجرپخته به طرز زیبا ومنحصر به فردی منقش وساخته شده اند.

آرامگاههای مذکور بانقشه هشت ضلعی بنا شده است ودر اضلاع هشتگانه آن هشت ستون مدور قرار دارد.

برج های آرامگاهی خرقان با بیش از پنجاه طرح آجری جزع شاهکارهای آجرکاری معماری ایران به شمار می روند.

برج شرقی،اولین گنبد دوپوش قرن پنجم هجری به شمار می رودوازاین نظر حائزاهمیت فراوان می باشد.

برج غربی شیوه آجرکاری بدیعی دارد که بعدها درگنبد سرخ مراغه تقلید شده است.

اما ما می توانیم علت اصلی دوام این دو  بر ج  را علاوه برساخت اصولی این بناها مقدس دانسته شدن این برج ها به علت امام زاده انگاشتن این برج ها ازسوی مردم منطقه دانست.

 ۱۲-۲

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.