نشانه مار در گنج یابی

نشانه مار در گنج یابی

 

نشان مار : اگر مار برجسته در سنگ مزار نباشد، مطمئنا نشانه دفینه می باشد. ولی در برجستگی ها سر آن اندازه گیری می شود. پول مار باز، با محاسبات مخصوصی پیدا می شود. ماری که در اینجا می بینید مار بالارونده می باشد. اندازه گیری درازای این نیز لازم می باشد. در جهت حرکتش، امانتی وجود دارد. مارهای دیگر ممکن است در سنگ و یا خاک باشند. ولی این فقط در سنگ و یا دفینه هایی می باشد که در غارها گذاشته شده اند. در نشانه ها و به خصوص مارها، نمیتوان مکان صد در صدی مشخص کرد. دلیلش این است که نمی شود به طور قطعی اطلاعات پنهانی را درک کرد. نشانه های مار آنقدر گستردگی دارد که هر تعریفی که به صورت حفظی انجام شود، خواننده را قطعا گمراه خواهد کرد. اینطور بگوییم که مار حیوانیست که وقتی می ترسد فرار می کند و خزنده می باشد. از طرفی لانه ی مار همیشه سوراخها می باشد. با این حال به شما یک سرنخ می دهم. دهان مار به حالت باز دیده می شود. در پشت آن به دنبال امانتی باش. یک بار دیگر دقیق نگاه کن، اگر دهان مار بسته باشد، در جهت جلوی آن حتما یک سوراخی پیدا می شود.

نشانه مار در گنج یابی

نشانه مار در گنج یابی
۱- مار چنبره زده : اگر سرش در بیرون باشد، جهت پیچش درونی مهم می باشد. ولی در مکان دیگری از منطقه می باشد. پول مار چنبره زده در زیر توده سنگ می باشد.
۲- مار چنبره زده ای که سرش در داخل می باشد : امانتش در داخل و یا در کنارش می باشد. قسمت دمش اهمیت زیادی دارد. حتما یک جهت داده شده است. از قسمت سرهم می توان جهت را پیدا کرد.
۳- دو مار به هم حلقه زده در حال بوس : در بین این دو مار به دنبال صلیب و یا نشانه های دیگری باشید. از پول هایی می باشد که با طراحی خاصی پنهان شده. واقعا سخت می باشد و قطعا پولش در کنارش نمی باشد. در مکانی در اطرافش می باشد. با تعقیب باید به دنبال آخرین نشانه در اطراف بود…

نشانه مار در گنج یابی
۴- مار پیچیده شده به ستون : تمامی نشانه های ماری که در بالا نوشتم، برای رمزگشایی در این زمینه تخصص می خواهد. این نیز نشانه ایی می باشد که به دنبال آخرین نشانه است. جهت دم آویزان مهم می باشد.با اندازه گیری، نقطه آخر را تثبیت کرده و باید در آنجا به دنبال امانت بود. یعنی فاصله ای که باید جستجو شود، در ۲۶ تا ۲۷ متری اطرافش می باشد.
نظر دیگر : شکل مار را تعداد زیادی از تمدنهای استفاده کرده اند. در اصل متعلق به اورارتو ها می باشد. سپس از طرف تمدن های دیگر نیز استفاده شده است. ولی از نظر نتیجه تفاوتی وجود ندارد. در محلی که نشانه مار می باشد، باید به دنبال دره ایی خشک و یا آبدار بود. و یا گذرگاه ها را نشان می دهد. مارها به عنوان نگهبان قبر نیز رسم شده اند. یعنی وقتی ماری را دیدید، به این فکر نباشید که پولی در یک خمره می باشد.نشانه مزار می باشد. حالا از مزار هر چه در بیاید، قسمت شما. البته به غیر از مزارها، به سنگ ها نیز پول گذاشته می شود.البته اینها حسابهایی هم دارند. به هر حال اگر به شکل مار نگاه کنید در بیشتر آنها، در کنارشان، نشانه کوچکی و دیگری نیز دارند. اگر دهان مار بسته باشد، مزار در خاک می باشد. اگر دهانش باز باشد، مزارصخره ایی می باشد، و اگر زبان شاخه دار باشد، در این صورت غاری بسته و یا زمانی باز شده را نشان می دهد. حتی بعضی از مارها تومولوس ها را نشان می دهد.

 

نشانه مار در گنج یابی
نظر دیگر : دوستان از مار خیلی می ترسید؟ زیاد هم نباید ترسید از آنجایی که مار حیوان سردی می باشد انسان کمی می ترسد ، اگر به آن دست نزنید مشکلی پیش نخواهد آمد. اگر به نشانه های آن برسیم هر کس نظری دارد، به نظر من هم گوش دهید. یکی از دوستانم گفت که بر روی سنگ نشانه ماری وجود دارد. رفتم از نزدیک دیدم ، به درازای ۵۰ سانتی متر، سرش را بلند کرده و زبانش را درآورده، در حال نگاه کردن بود. معنایش را از من پرسید، گفتم برای آب خوردن می رود، در نزدیکی آبی وجود دارد؟ گفت جلوتر، یک چشمه وجود دارد، رفتیم گفتم بیل و کلنگ بردار بیار برداشت و آورد، ما منتظر ماندیم ، هنگامی که رفته بود به چند نفر هم گفته بود که بیایند، ته چشمه را گفتم حفر کنند، یک کوزه گلی در ۲ متری، که دو دسته داشت و یک سنگ
روی آن قرار داشت دیده شد، وقتی بیرون آوردیم، در دهانه آن دستمال گذاشته شده، و مومیایی شده بود، وقتی دوستان آن را دیدند دعوایشان افتاد که زمین برای من است و فلان، و پول به پلیس رسید، دوستان از شما می خواهم که این کار را تک نفری و حداکثر دو نفری انجام دهید، نقش هایی را هم که پیدا می کنید نشکنید، در اکثر نقش ها پول نیست و فقط به عنوان شکل نقش شده است.
نظر دیگر : من سربازی ام را در خرم آباد انجام دادم، در آنجا یک مار دیدم. مار به شکل حکاکی، ۲ بار پیچ خورده، دهانش باز، و زبانش شاخه دار بود، یعنی سه زبان داشت. زبان سمت راستش به پرتگاه دید داشت، بیخیال شدیم. زبان چپش به دره دید داشت، بیخیال شدیم. در جهت زبان وسطش حرکت کردیم. زبان وسط به گذرگاه دید داشت. راه رسید به یک پرتگاه خاکی وتا جلوی پرتگاه خاکی آمدیم. روی سطح پرتگاه خاکی یک غار باز شده دیدیم. به خاطر اینکه سرباز بودیم، هیچ کاری نتوانستیم بکنیم. اما با دقت که نگاه می کردیم دهان غار بعدا باز شده بود. چند مار دیگر دیدم. پول آنهایی که دهانشان باز بودند، تقریبا همه آنها برداشته شده بودند. در منطقه ساروجی یک مار وجود داشت، نشکسته بودند ولی پول آن را هم برداشته بودند.

نشانه مار در گنج یابی

مار یک پیچ خورده، در کنارش نقش قلب وجود داشت. در جهت سر مار، نزدیک به ۱۰۰ متر جلوتر، با حفاری به شکل نقش قلب، پول برداشته شده. کناره های محلی که پول در آنجا گذاشته شده را با خاک به شکل قلب در آورده اند. تثبیت بعضی از دوستان خیلی درست می باشد، اگر دهان مار باز باشد، باید به دنبال غار بسته ایی بود، اگر دهانش بسته باشد باید در خاک به دنبال آن بود.
نظر دیگر : آیا در جهت نگاه مار، بستر دره )رودخانه( وجود دارد؟ زبانش بیرون است؟ رویش علائم دارد؟ اگر دارد زیاد می باشد؟ قبل از هر چیزی درازای مار را به طور کامل اندازه گیری کنید، هر سانتی متر را ضربدر ۷۲ تا ۷۸ سانتی متر بکنید )میانگین( یعنی هر سانتی متر یک قدم بوده، اگر زبانش بیرون باشد و اگر بستر دره وجود داشته باشد بستر دره را تعقیب کنید، در جهت نگاه مار دره به دره دیگری برخورد خواهد کرد، در نقطه تقاطع دو دره توده سنگی خواهد بود، آنجا را حفر کنید و در آنجا پول اصلی نیست ولی سربارش را پیدا خواهید کرد. یعنی در جهت زبانش؛ شاخه زبان به معنای یکی شدن دو دره نیز می باشد. اگر رویش پولک باشد در پهنای مار و به درازای آن ۵ پولک در نظر گرفته، یکی از پولک ها پر می باشد. در جهت نگاه مار، تومولوسوس یا غاری در صخره ها، و یا اتاقی وجود دارد، فقط یکی از آنها پر می باشد و بقیه خالی می باشند و دارای تله هستند. به اتاق پر ، از اتاق های خالی می شود وارد شد. طول زبانش، به ما دوری دو دره، و سربار آن را نشان می دهد. طول مار نیز، دفینه اصلی را نشان می دهد ولی حتما باید مواظب بود.
نشان های مار و معنای آنها : از نمادهایی می باشد که تقریبا در تمامی مدنیت ها جای گرفته است.

اینجا هم میتوانید بیشتر درمورد این مطلب بخوانید  دفینه نزدیک چشمه و شمع سوز

 

نشانه مار در گنج یابی

اگرچه شمارش تمامی باورها و افسانه ها در مورد مارها غیرممکن است، ولی میتوان چند نمونه از استفاده این نماد در سنت ها را بیان کرد :
-سنت های یهودیت، مسیحیت و اسلام. (به عنوان نماد شیطان و گاهی هم بعنوان نماد عقل استفاده شده است)
-سنت سومر، (خدایان آفریننده زمین و آسمان دو مار می باشند که یکی نر و یکی ماده می باشد.)
-سنت یونان قدیم.(عصای معروف دو ماره ی هرمس که به نام «کادوسه » می باشد و نماد دو ماری که سر آنها در یک کاسه دایره ایی در حال خوردن شیر می باشند، که در برگما نیز دیدهشده و برای آسکلپیوس می باشد.)
-سنت مو. )از نظر جورجوارد، در کلنی های مو، مار هفت سر، درخت ماردار، ماری که به شکل حلزونی دور تخم هایش پیچ خورده، دو مار به صورت دو s جفت، مار دو نقطه دار (ستاره)، و یا نماد ماری به شکل s که درونش نقطه(ستاره)دارد، مشاهده شده.
-خفیه کاری شرق. (حرکت، حلول و دوره ی پیشرفت کیهان را نشان داده، نماد ماری که دمش را گاز گرفته.)
-خفیه کاری بین النهرین و هند :(عصای دو ماردار)
-خفیه کاری و حرکت مدیتیشن بودایی. (نماد دو ماری که جریان را تمثیل کرده و به دور محور بدن انسان و زمین می چرخد)
-آیین هندو. (مار «آنانتا » که پیشرفت و حرکت دورانی را تمثیل کرده، و مار «واسوکی » که در دریای شیر، حرکت چرخشی جفت انجام می دهد.)

نشانه مار در گنج یابی
-سنت مصر قدیم. (مار سه سر، دو مار بالدار، ماری که در سرش دو شاخ و یک قرص حمل می کند، مارهای خالق، «نف » و آپوفیس )
-سنت کوییچ (کیشه) و مایا. (مار پرنده ایی با پرهای آبی و سبز، که انسان دنیا را بوجود آورده)
-سنت مینوس. (مار الهه)
-سنت هیتایی.(ماری که در حال مجادله با خدای آسمانی تصویر شده)
-سنت سلجوقی. (مار جفت در بر آمدگی ها)
-سنت چین، ژاپن و غرب. (ماری که به شکل اژدها بوده و پر داشته و یا ندارد.)
سنت قبیله آفریقایی کیمی. (مار افعی چنبر شده، که تمثیل گر تصور خالق، حرکت دورانی زندگی و حلول می باشد) بنا به اطلاعات سری، نماد مار، مثل هر نماد دیگری، در معانی متفاوتی استفاده شده و معنای نماد با توجه به مکان استفاده شدنش، متغییر می باشد. به همراه این، وقتی اطلاعات محرمانه در کنار هم گذاشته شوند، این نماد به طور کلی در هفت معنا استفاده شده است:
۱- در اکثر سنت های روی زمین، همانطور که می دانید، تاثیر شیطانی یعنی منفی، یا حس دشمنی را تمثیل می کند.
۲- در رویاها، بدی، حس دشمنی، موجوداتی از نظر اخلاقی نامناسب ولی زیرک را تمثیل می کند.
۳- در برخی سنت ها، نماد گر تمدن و یا نژاد(از نظر ژنتیکی) متعلق به کهکشان راه شیری می باشد.
از نظر برخی محققان، در سنت های ازتک، مایا، و اینکا، پس از آموزش مدنیت به انسانها، ، در باور الهی کواتزالکوتلمار پرسبز که به آسمانها برگشته، در باور خدا-مار اولین پادشاه آتیکاها، در باور ووتان، خدای شبیه مار در سنت اسکاندیناوی و در باورهای شبیه به اینها، در تورات، نوعی از انسان بی نهایت و یا نژاد بی نهایت که از طرف زیست شیمی دانهای کیهانی، که با نام الوهیم شناخته می شدند، اعمال شده است.

نشانه مار در گنج یابی
۴- نماد مار، در استفاه های صوری، تمثیل گر دایره ی تیشتر جفت ستاره می باشد. مثلا، مایاها، تیشتری که به شکل S می چرخد را با کوکولکان خدای مار پرسبز که به شکل s می باشد و از آنجایی که جفت ستاره می باشد نماد می کردند و موقعیت ستاره ها را در دایره، با سنگهای حلقوی یشیم درون مار نشان می دادند. در مصر قدیم این دایره را، با رانینکیرا که هر روز خورشید را، که با توجه به اطلاعات محرمانه خورشید فیزیکی نبوده و معنوی می باشد، حمل می کند، ارتباط می دادند. با مار آپوفیس که پشت سرش می چرخد نماد می شود. در اصل از آنجایی که موضوع دو ستاره می باشد، دو دایره، در بعضی نمادگری ها با دو مار که به همدیگر حلقه شده اند نماد می شود.

نشانه مار در گنج یابی
۵- نماد مار، در بعضی استفاده ها، وقتی به صورت ماری که دمش را گاز گرفته رسم میشود،مخصوصا با نام «اوروبروس »، به معنایحرکت دورانی پیشرفت گیتی، که به آن منحنی شروع و پایان نیز گفته می شود، می باشد. (حلول، با پوست عوض کردن مار نیز نشان داده می شود.)
۶- نماد مار در تانتریزم و نشان دادن انرژی کنالین استفاده می شود.
۷- مار گاها نیز، به معناهای ، قدرتهای گیتی، همزادی، «سیالات »، به میان آوردن چرخش کهکشان ها و تولید گیتی ها، دایره ی تیشتر، تکامل های روحانی، و حرکات دورانی گیتی، چرخش پریودیک اشیای گیتی، و نماد چرخش که با زمان معناهای متفاوتی می دهد، می باشد. مارهایی که نماد دفینه می باشند، به معنای دره ایی در آن منطقه، و یا کانالهای آب و یا راههای مشهور گاری می باشد. نقش مار گاهاً به شکل برجستگی، گاهی نیز به صورت کنده کاری کم می باشد. مار برجسته نشان دهنده دره پر آبی در آن منطقه می باشد، دفینه نزدیک دره است. مارها ابتدا منطقه را و سپس پول را نشان می دهند. رمز مارها یا در نقطه نقطه گذاری شده و یا در V که زبان شاخه شده و یا دم ایجاد کرده می باشد. گاها نیز در گره اش می باشد. اگر سه گره داشته باشد، ۳ پول موجود در پیچ دره را مژده کرده و اگر ۵ باشد، ۵ پول موجود در پیچ دره را مژده می دهد. نقطه اصلی پول در منطقه نیز اگر در گره نقطه ایی مایل به راست یا چپ وجود نداشته باشد، در پیچ دره و در نقطه مرکز می باشد.

نشانه مار در گنج یابی
مارها گاهاً به شکل سر بریده و بعضا دم بریده مشاهده می شوند، معنی اش این می باشد : طول دره و یا کانال آب به پایین تر نمی رود. منطقه حادثه را در برگرفته است، وقتی مار سر و یا دم بریده دیدید، به دره و یا کانال نگاه کنید، دقیقا مثل مار، خواهید دید که به دلیل داشتن یک خمیدگی بعد از یک منطقه ایی دیگر قابل مشاهده نخواهد بود، یعنی مثل سر و دمی که در مار دیده نمی شود. به صورت خلاصه، هر زمان نشانه را دیدید، فراموش نکنید که کروکی منطقه و یا دره ایی در آن ناحیه می باشد. از طرفی اگر مار دایره درست کرده باشد، پولش در خودش می باشد. یعنی در تخته سنگی که روی آن پیدا شده، و یا در ۳ متری جنوب آن می باشد.
اگر حلقه ها در مار عمیق باشند، دره را نشان می دهد. اگر زیاد عمیق نباشد، نشان دهنده راه می باشد. جهت مار خیلی مهم می باشد. در دره ایی حرکت کنید که شبیه مار می باشد. آیا در پیچ های دره چیزی وجود دارد که نظرتان را جلب کند؟ به دنبال یکی از نشانه های V ، + و O باشید. بهتر است که با دقت باشید.

اینجا هم میتوانید بیشتر درمورد این مطلب بخوانید  سنگ گهواره

نشانه مار در گنج یابی

نکته های مهم در نشانه های مار :
۱- اگر بر روی تخته سنگی مار به صورت چنبره زده باشد، پول در زیر آن مار می باشد.

۲- اگر مار بر روی تخته سنگ دولا شده و به جلو نگاه کند، پول در دو جای مختلف می باشد.
۳- اگر دهان مار باز باشد، باید در پشت آن به دنبال دفینه بود و یا باید یک سوراخ وجود داشته باشد.
۴- اگر زبان مار بیرون باشد، و مار برجسته بوده و پشتش پولک داشته باشد، خطرناک بوده و پول تله دار می باشد.
۵- اگر دهان مار باز بوده و زبانش بیرون باشد، به معنای خطر می باشد. بر روی پول زهر ریخته شده است، یعنی با دست باز به آن دست نزنید. پول نیز در خود صخره می باشد. اگر صخره را بررسی کردید و در جایی از آن صدای تو خالی آمد، آن قسمت را با یک جسم سخت بشکنید و پول را بردارید.

 

نشانه مار در گنج یابی
۶- اگر مار به صورت دایره شده باشد، پول در خود سنگ می باشد. یعنی در تخته سنگی که روی آن پیدا شده می باشد و یا در طرف جنوب تخته سنگ و در ۳ متری آن می باشد.
۷- در نشانه های مار، اگر جهت های مختلف و متفاوت وجود داشته باشد، این به همراه دفینه، مزار را نیز نماد می کند. به این معنا می باشد که در این منطقه مزاری وجود دارد و داخل آن پول وجود دارد.
۸- اگر یک چشم مار کور باشد، در جهت نگاه چشم کور کاوش انجام دهید.
۹- اگر دهان مار بسته باشد مزار در خاک می باشد.
۱۰- مار برجسته ایی که دهانش باز باشد، به ما دو جهت می دهد. یکی با منطق V، بین قسمت عمیق دهان و قسمت انتهایی آن به صورت عمودی اندازه گیری شده، و اگر به ازای هر سانتی متر آن یک قدم حرکت کنید، سربار کوچکی خواهید دید. حالا، طول مار اندازه گرفته شده، نتیجه به دست آمده را، هر ۱ سانتی متر را یک قدم در نظر گرفته، در پشت یک نشانه می باشد که در آن پول وجود دارد.
۱۱- اگر مار زبان شاخه ای داشته باشد، غاری بسته و یا بعداً باز شده را نشان می دهد.

نشانه مار در گنج یابی

حتی بعضی مارها تومولوس ها را نشان می دهند.
اگر زبانش بیرون باشد، و در حدود ۳ سانتی متر باشد، در فاصله ۱۰۰ متری باید به دنبال پول بود.
اگر زبانش بیرون نباشد، باید دمش اندازه گیری شده و حرکت کرد.
اگر بین هر دو مار نشانه صلیب و یا ضربدر وجود داشته و مارها برجسته باشد، نمادگر دفینه خیلی بزرگی می باشد.
۱۲- اگر چه ممکن است بعضی نشانه ها یادآور نشانه مار باشد، ولی در حقیقت ماری به آن شکل نداریم. اگر به شکل مار نگاه کنیم، متوجه خواهید شد که مار می باشد. در این صورت مار را به خوبی بررسی می کنید. مار راست می باشد یا پیچ خورده؟ زبانش بیرون می باشد؟در حال حرکت می باشد یا ایستاده؟و یا بر روی یک تپه می رود؟ این گونه وضعیت ها را باید به خوبی بررسی کرد، و نظر نیز بر اساس آن داده می شود.
پول ماری که در حال حرکت می باشد به راحتی برداشته می شود، اما پول ماری که ایستاده و چنبره زده، کمی سخت یافت می شود.

نشانه مار در گنج یابی
در این میان باید در مورد طرز زندگی و حرکت مارها اطلاعاتی داشته باشید تا بتوانید معنای اشکال را بیابید.
۱۳- مار خطرناک می باشد، دهانش باز می باشد یا بسته، یعنی زبانش بیرون است یا نه، اگر دهانش باز باشد طول گردن آن را اندازه بگیر و قدم بردار در اینجا باید به دنبال غار بود. ولی اگر دهان مار بسته باشد، یعنی باید به اندازه طول مار به عقب حرکت کرد. پول و امانت این نشانه را باید در خاک پیدا کرد.

نشانه مار در گنج یابی
۱۴- اگر مار پیچ داشته و در کنارش نماد قلب وجود داشته باشد، باید به دنبال منطقه ایی خاکی به شکل قلب و یا به شکل سنگ بود.
۱۵- مار هر تعداد که پیچ خوردگی داشته باشد، به همان تعداد نشانه وجود دارد. ولی هر پیچش، جهت نگاهش ، زبانش ، باز و یا بسته بودن دهانش، معنای متفاوتی دارد. در جهت نگاه مار بستر دره وجود دارد؟ زبان مار بیرون است؟ رویش پولک دارد؟ اگر هست پر پولک می باشد؟
قبل از هر چیزی طول مار را به خوبی اندازه گرفته، اگر در پشت مار نشانه حفره کوچک و یا یک صلیب، حکاکی بت بصورت کنده کاری شده و یا برجسته باشد، که این نشانه مشخص دفینه می باشد، هر سانتی متر را در ۷۲ الی ۷۸ ضرب کرده، )میانگین( یعنی هر سانتی متر یک قدم، و در جهت نگاهش، حرکت کنید، یا با تل سنگی و یا تل خاکی برخورد خواهید کرد که زیر آنها را کاوش کنید. اگر در کنار دره باشد، در نقطه ایی که دره پیچ خورده می تواند در زیر تخته سنگ و یا گروهی از تخته سنگ باشد، و یا در منطقه ایی که درختی عظیم و بزرگ وجود دارد باشد.
۱۶- اگر مار پیچ خورده و سرش رو به بالا باشد، در جهت سرش، باید در فاصله ی ۲۰۰ متری اطراف کاوش انجام شود، باید به دنبال چشمه آب و امثال آن بود.
۱۷- اگر دم مار تا نوک تخته سنگ دراز شده و به صورت پیچ خورده باشد، و نوک دم، با یک خط جدا شده باشد، به این معنا می باشد که پول در اتاقی در زیر تخته سنگ می باشد.
۱۸- باید به زیر محلی که مار از طرف پرندگان غارتگری مثل عقاب و یا شاهین شکار شده است، نگاه کرد. هنگامی که پرنده ای مار را می گیرد، از بالا به پایین آن را رها می کند تا بمیرد.باید از بالا به منطقه نگاه کرده، و به دنبال چیزی شبیه به مار بود، اگر پیدا کردید، احتمال دارد که در زیر آن چیزی باشد که شبیه به مار می باشد.
۱۹- رمزگشایی کردن مار کنده کاری شده خیلی سخت می باشد، ولی خطرش کم می باشد. برجسته ها خطر بیشتری دارند گازهای سمی و یا مواد شیمیایی و امثال این، ممکن است برای حفاظت از پول باشند. مار برجسته نشانه غار نمی باشد. به معنای پول مزار و راههای اصلی است. ممکن است گاهاً به معنای پول نباشد.

نشانه مار در گنج یابی
۲۰- اگر مار آبی کنار آب و یا درون آب بر روی تخته سنگ رسم شده باشد، به این معنا می باشد که درون آب نیز امانتی دیگری وجود دارد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.