همه چیز درباره باستان شناسی

همه چیز درباره باستان شناسی

باستانشناسی در ایران ابتدا مخلوطی از تحقیقات زمین شناسی اروپائیان برای اکتشاف نفت و علاقه بعضی از تاریخ دوستان غربی در ایران بود که به این شکل آغاز شد

همه چیز درباره باستان شناسی

باستان شناسی، دانش بررسی فرهنگ های انسانی از راه بازیابی، مستندسازی، و تحلیل بازمانده های مادی بشر، همچون معماری، دست ساخته ها، بازمانده های انسانی و یا پهنه زمین است। هدف نهایی باستان شناسی، روشنگری درباره تاریخ بشر و فراز و فرود شکل گیری تمدن است। همه چیز درباره باستان شناسی از این رو بسیاری از رشته های دیگر علوم انسانی نظیر تاریخ، گیتا شناسی، زمین شناسی و مردم شناسی در پیوند با این دانش بشری بوده اند. با این حال علم باستان شناسی از چندین دهه قبل نه تنها در اصول و روش تحقیق، بلکه در اهداف نیز به سرعت دستخوش تحولات بنیادی شده است. در ایران همپای کاوش های فرنگیان، دانش باستان شناسی نزد معدود دانش آموختگان و فرهیختگان این رشته، بسط و گسترش یافت. در این میان بودند بزرگانی که در تثبیت و ساماندهی مبانی باستان شناسی از یک سو و پژوهش های فراگیر عملی این رشته در ایران سهم بسزایی داشتند. علم باستان شناسی ،‌علمی ست که یک باستان شناس از راه بررسی علمی و آزمایشگاهی و تجزیه و تحلیل مدارک بدست آمده از گذشتگان و پیشینیان وجود یک چیز را از نظر علمی اثبات می کند . همه چیز درباره باستان شناسی باستان شناس ضمن اثبات فرضیه های تاریخی بزرگترین خدمتی را که انجام می دهد بر ملا کردن دروغ های تاریخی ، خرافات قومی و مذهبی و یا افشای واقعیات تاریخی می باشد.
باستانشناسی در ایران ابتدا مخلوطی از تحقیقات زمین شناسی اروپائیان برای اکتشاف نفت و علاقه بعضی از تاریخ دوستان غربی در ایران بود که به این شکل آغاز شد .جستجو گران نفت ابتدا به مناطقی رفتند که در گذشته های دور دارای تمدنی خاکی و آبی بوده است.آنها با تهیه نقشه های هوایی از مناطق مانند دشت خوزستان که در نزدیکی بین النهرین قرارداشته و یا جلگه های فلات ایران درست در مناطقی که روزگاری تمدنهای عظیمی قرار داشته به وجود نفت در دل زمین پی برده و عکس و نقشه تهیه میکردند. البته حتما” می دانید که نفت نیز از انباشته شدن اجساد و پیکره موجودات خاکی و دریایی طی سالها به وجود می آید ، پس آنان راه گزافی نرفته و دقیقا” به نقاطی پاگذاشتند که سابقه تاریخی دارند به همراه این گروههای جستجوگر نفت ،عده ای برای برای کشف تاریخ آمدند ، کسانی مانند مادام دیولا فوا ی فرانسوی یا دکتر ژاک دومورگان و بعدها پروفسور گریشمن ابتدا برای کشف تاریخ پا به ایران گذاشته بودند …اینان ابتدا توانستند آثار معماری و بناهای عظیم تمدن ایران را کشف کنند. در آن زمان مردم در گیر خرافه ، بی سوادی ، نا آگاهی بودو و اطلاعات کافی درباره ی تاریخ سر زمین خود نداشتند . پس از چندی این باستانشناسان توانستند با اکتشافات عمیق تر در دل خاک به اثار فرهنگی ایران برسند و با همه چیز درباره باستان شناسی گنجینه ای ارزشمند و غنی و سرشار از فرهنگها و آداب و روسم مختلف و اقوام متنوع و صدها جور زندگی و مردم متفاوت آشنا شوند.
در حقیقت ،باستان شناسی یکی شعبات انسان شناسی است که در تصحیح متون تاریخی نقش عمده ای دارد.
با تاسیس دانشگاه تهران و گسترش علوم جدید در ایران، بزودی باستان شناسان جوان ایرانی کار پژوهش های دیرین شناسی را ادامه داده و با درک عمیقی که از ایران و جایگاه فرهنگی آن داشتند؛ دامنه پزوهش ها را گسترش دادند.
اینک باستان شناسان ایرانی در همه عرصه ها پیشتاز شناخت علمی فرهنگ و تمدن ایرانی هستند.

اینجا هم میتوانید بیشتر درمورد این مطلب بخوانید  زمرد

باستان شناسی:

[ ش ِ ] (حامص مرکب ) علم به آثار تاریخی. شناسایی عتیقات. همه چیز درباره باستان شناسی علم به آثار عتیقه. اصطلاح فرهنگستان ایران در برابر آرکئولوژی .
– اداره ٔ کل باستانشناسی ؛ در وزارت فرهنگ ، اداره ای بنام اداره ٔ کل آثار عتیقات در زمان رضا شاه تأسیس گردید که هم اکنون بنام اداره ٔ کل باستانشناسی معروف است و وظیفه ٔ آن حفظ و تعمیر آثار و ابنیه ٔ تاریخی وکشف بقایای آثار اشیاء عتیقه و حفاری در نقاطی است که احتمال بازیافتن آثار تاریخی در آن نواحی باشد. علاوه بر حفظ ابنیه ٔ تاریخی ، آثار و ظروف و اشیائی را که در حفاریها یافته میشود در موزه ٔ ایران باستان وابسته همه چیز درباره باستان شناسی به اداره ٔ کل باستانشناسی حفاظت میکنند. این موزه در سال ۱۳۱۴ هَ. ش. ساخته شده و موردهمه چیز درباره باستان شناسی  استفاده قرار گرفته و شامل اشیاء مربوط به تمدنهای بسیار قدیم ایران تا انتهای دوره ٔ ساسانی و آثار اسلامی میباشد. همچنین دارای اطاق مخصوص سکه ها و مهرهای عتیقه و نمونه های قطعات سفالهای قدیمی نقاط مختلف ایران و کتابخانه ٔ مخصوص است. قدیم ترین نمونه هایی که تاکنون در آنجا ضبط شده اشیائی است متعلق به تپه ٔ سیلک کاشان که توسط هیئت علمی اعزامی موزه ٔ لوور پاریس کشف شد و قسمتی از آنها مربوط به حدود چهار هزار سال پیش از میلاد و قسمت دیگر متعلق به ۲۸۰۰ تا ۱۱۰۰ سال پیش از میلاد است. در سال ۱۳۰۷ هَ. ش. در حدود تخت جمشید پروفسور هرتسفلد قطعات سفالهای منقوشی را مربوط به دوره ٔ ما قبل تاریخ همه چیز درباره باستان شناسی در آنجا به دست آورد. ظروف قیری متعددی که در شوش به دست آمده متعلق به دورانی در حدود ۲۳۰۰ سال قبل از میلاد است. در نتیجه ٔ کاوشهای علمی که در سال ۱۳۱۰ هَ. ش. از طرف هیئت علمی موزه ٔ لوور در تپه گیان نزدیک نهاوند بعمل آمده اشیائی متعلق به ۳۵۰۰ سال قبل از میلاد کشف شده است. کاوشهای علمی که توسط هیئت علمی دانشگاه پنسیلوانیا همه چیز درباره باستان شناسی در سال ۱۳۱۰ هَ. ش. همه چیز درباره باستان شناسی در تورنگ تپه و شاه تپه (در دشت گرگان ) بعمل آمد اشیائی متعلق به ۱۵۰۰ سال قبل از میلاد را به دست داد.اشیاء متعلق به عهد هخامنشی که شامل کتیبه ها و سرستونها همه چیز درباره باستان شناسی و مجسمه ها و مهرهای متعدد است بدقت در این موزه نگهداری میشود. آثار متعلق به عصر اسلامی بیشتر توسطهیئت اعزامی موزه متروپولیتن نیویورک در نیشابور بین سالهای ۱۳۱۵ تا ۱۳۱۸ هَ. ق. به دست آمده است. علاوه بر این بعض گچ بریها و محرابهای مساجد و کنده کاریهای روی چوب متعلق بدوران اسلامی را در موزه نگهداری میکنند. یکی از قسمتهای جالب موزه ٔ ایران باستان تالاراردبیل است. شاه عباس قسمتی از اموال خود را با مجموعههمه چیز درباره باستان شناسی  ٔ مفصلی از ظروف چینی بر آستانه ٔ جد خود شیخ صفی الدین در اردبیل وقف کرده بود که در موارد اطعام بکارمیرفت. قسمت اعظم کتابهای تاریخی که در اردبیل بود فعلا در موزه ٔ ارمیتاژ لنین گراد نگهداری میشود و مجموعه ٔ همه چیز درباره باستان شناسی چینی های مذکور شامل یکهزار و دویست و بیست و یک عدد ظروف مختلف بود و آنها را در عمارت مخصوصی بنام چینی خانه که برای این ظروف در آستانه ٔ اردبیل ساخته بودند نگهداری میکردند. در سال ۱۳۱۴ هَ. ش.، آنچه از دستبرد زمانه و حملات و غارتها باقی مانده بود یکجا از اردبیل به موزه ٔ ایران باستان انتقال یافت و درتالار مخصوص نگهداری شد. بر روی تمام این ظروف جمله ٔزیر بصورت مهر چهار گوشی حک شده است : «وقف بر آستانه ٔ شاه صفی نمود بنده ٔ شاه ولایت عباس ». علاوه بر اشیاء فوق ، مجموعه ٔ معتبری از سکه های دورانهای مختلف تاریخی ایران در موزه ٔ ایران باستان وجود دارد. اداره ٔ همه چیز درباره باستان شناسی باستانشناسی در شهرستانهای عمده نیز شعباتی دارد که آثار تاریخی آن نواحی را حفظ میکنند، از آنجمله است اداره ٔ باستانشناسی اصفهان که بیشتر ابنیه ٔ عهد صفوی را از دستبرد و ویرانی نگاهداشته است و باستانشناسی فارس که تخت جمشید و پازارگاد و سایر اماکن تاریخی و ابنیه ٔ آن حدود را نگهداری میکند. در آذربایجان نیز اداره ٔ باستانشناسی تأسیس یافته است. باستانشناسی خراسان ابنیه ٔ آستانه ٔ حضرت رضا (ع ) و آثار متعلق به آن را محفوظ میدارد. برای اطلاع بیشتر از وظایف اداره ٔ باستانشناسی و موزه ٔ ایران باستان ، رجوع به راهنمای موزه ٔ ایران باستان چ ۱۳۳۶ شود.

اینجا هم میتوانید بیشتر درمورد این مطلب بخوانید  تاریخچه عمارت عین الدوله
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.