نشانه لاکپشت در گنج یابی

نشانه لاکپشت در گنج یابی

نشانه لاکپشت در گنج یابیتوضیح علامت لاک پشت در گنج یابی کنده کاری لاک پشت در گنج یابی با اندازه های مختلف بر روی سنگ فقط و فقط بخاطر پنهان کردن دفینه میباشد در هرجایی که شما لاک پشتی را مشاهده می کنید،باید متوجه شوید که در آن مکان حالا …