نوشته‌ها

آتلانتیس، تمدن گمشده

آتلانتیس، تمدن گمشده

آتلانتیس، تمدن گمشده به گفته موک، زلزله و توفان هولناکی که ۱۲هزار سال پیش در اقیانوس اطلس روی داد، نه‌تنها تمدن درخشان آتلانتیس را از میان برد، بلکه دامنه امواج خروشان آن همه خشکی‌های زمین را در برگرفت و باید همان توفانی باشد که در ک…