نوشته‌ها

آرامگاه اسرار سبزوار

آرامگاه اسرار سبزوار

آرامگاه اسرار سبزوارحاج ملا هادی سبزواری کیست؟حاج ملا هادی سبزواری در سال ۱۲۱۲ ه. ق در سبزوار پای به عرصه حیات نهاد و از همان اوایل به فراگیری علوم دینی پرداخت. پس از عزیمت به شهرهای مشهد و اصفهان به مشهد بازگشت و به تدریس حکمت، فقه و ت…