نوشته‌ها

آرامگاه خواجه ربیع در مشهد

آرامگاه خواجه ربیع در مشهد

آرامگاه خواجه ربیع در مشهدربیع ابن خُثَیم، مشهور به خواجه ربیع، از طایفه بنىاسد و ساکن کوفه، از زمره زهّاد هشتگانه صدر اسلام و تابعین ( کسانى که صحابه پیامبر را درک کرده اند ) همچنین از یاران و سرداران حضرت على علیه السلام بوده است. وى ضمن ار…