نوشته‌ها

آشنایی با آتشکده کاریان

آشنایی با آتشکده کاریان

آشنایی با آتشکده کاریان  این آتشکده یکی از سه آتشکده بزرگ ایران در دوره ساسانیان بوده است .بسیاری از پادشاهان ساسانی از جمله اردشیربابکان، فیروز و انوشیروان با پای پیاده به زیارت این آتشکده آمده اند. مصالح به کاررفته در ساخت بناسنگ وگچ می باشد. تاریخچ…