نوشته‌ها

آشنایی با دو تنگه بُرج و بلبل

آشنایی با دو تنگه بُرج و بلبل

آشنایی با دو تنگه بُرج و بلبلفکر کنید وسط کویر خشک و گرم و سوزان، از تنگه ای بگذرید که نامش بلبل است. وسط یک سرزمین هموار و پست و خاک آلود، از تنگه ای بگذرید که نامش برج است! این تضادهای شیرین را فقط در کویر لوت ایران می توانید ببینید. جایی که دو…