نوشته‌ها

آشنایی با شهر بزرگ زیر زمینی مادها

آشنایی با شهر بزرگ زیر زمینی مادها

آشنایی با شهر بزرگ زیر زمینی مادها با دیدن این مطلب یاد قصه شهر موش ها افتادم. به راستی انسان همیشه برای آرامش و دفاع از خود در برابر دشمنان خارجی چه کارها و هزینه هایی که نکرده است.  به گزارش مجله تکناز …