نوشته‌ها

آشنایی با عجایب هفت گانه روسیه

آشنایی با عجایب هفت گانه روسیه

آشنایی با عجایب هفت گانه روسیه سایت ” English Russia” با برگزار کردن یک نظر سنجی اینترنتی و پیامکی از مردم روسیه خواست تا عجایب هفتگانه روسیه را مشخص کنند. بعد از پایان یافتن نظر سنجی ۷ مکان زیر به عنوان عجایب هفت گانه …