نوشته‌ها

آشنایی با قبرهای صخره ای و گوردخمه های اشکانی در گنج و دفینه یابی

آشنایی با قبرهای صخره ای و گوردخمه های اشکانی در گنج و دفینه یابی

آشنایی با قبرهای صخره ای و گوردخمه های اشکانی در گنج و دفینه یابی  نوع دیگری از قبور شناسایی شده ، قبور صخره ای می باشد. این قبور با استفاده از حفره های طبیعی (غارهای کوچک) ساخته شده است به این صورت که احتمالاً جسد را به…