نوشته‌ها

آشنایی با پنج بقعه منسوب به پیامبران در سمنان

آشنایی با پنج بقعه منسوب به پیامبران در سمنان

آشنایی با پنج بقعه منسوب به پیامبران در سمنان مدفن شماری از ۱۲۴ هزار پیامبری که ما مسلمانان به برگزیده شدن آنها معتقدیم در ایران واقع شده است. مدفن ۳۳ پیامبر در ۱۵ استان کشورمان واقع شده و استان سمنان یکی از استان‌هایی است ۵ بقعه منسوب به پی…