نوشته‌ها

آشنایی با کاخ آقا محمدخان قاجار

آشنایی با کاخ آقا محمدخان قاجار

آشنایی با کاخ آقا محمدخان قاجارآقا محمدخان قاجار که بود؟آقا محمدخان قاجار یا آقامحمد شاه زادهٔ (۱۱۲۱ در استرآباد – ۲۷ اردیبهشت ۱۱۷۶ در شوشا) که به عبارتی آغامحمدخان نامیده می‌شود، بنیانگذار و نخستین شاه دودمان قاجار در ایران است. در سال ۱۱…