نوشته‌ها

آلبوم ناصرالدین شاه پیدا شد + عکس و جزئیات

آلبوم ناصرالدین شاه پیدا شد + عکس و جزئیات آلبوم ناصرالدین شاه پیدا شد + عکس و جزئیات مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان خبر داد: در کنترل، بازبینی و سرشماری حساب اموال (انبارگردانی رسمی) آلبوم‌خانه کاخ گلستان، این …

آلبوم سلطنتی گمشده کاخ گلستان پیدا شد

آلبوم سلطنتی گمشده کاخ گلستان پیدا شد آلبوم سلطنتی گمشده کاخ گلستان پیدا شدآلبومی که گفته می‌شد پنج ماه پیش مفقود شده در بررسی دوباره اموال خانه کاخ گلستان پیدا شد.به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش آفرین امامی …