نوشته‌ها

ابیانه ياقوت سرخ كوير

ابیانه یاقوت سرخ کویر

ابیانه یاقوت سرخ کویرمردم ابیانه به‌سبب کوهستانی بودن منطقه و دور بودن محل آن‌ها از مراکز پرجمعیت و راه‌های ارتباطی، قرن‌ها در انزوا زیسته و در نتیجه بسیاری از آداب و رسوم قومی و سنتی و از جمله زبان و لهجهٔ قدیم خود را حفظ کرده‌اند.اَبیانه رو…