نوشته‌ها

اتاق کهربا در روسیه

اتاق کهربا در روسیه

اتاق کهربا در روسیهکهربا در حقیقت نوعی از مواد معدنی بوده که به در آب حل نشده و به راحتی قابل تغییر شکل دادن نیست. همچنین این ماده در طبقه مواد آلی قرار می گیرد. کهربا از نظر ظاهری به دلیل اکسیداسیون به رنگ قهوه ای و یا عسلی دیده می‌شود…