سنگ آسیاب

سنگ آسیاب این نوع سنگ در قدیم جهت آرد

۲۰ دی - توسط ادمین - ۰ - در آثار