نوشته‌ها

کشف جسدهای۲۵۰۰ ساله

کشف جسدهای۲۵۰۰ ساله کشف جسدهای۲۵۰۰ ساله سربازان ایرانی در صحرای مصر این سربازان پس از هفت روز راهپیمایی در بیابان به منطقه‌ای می‌رسند که هم‌اکنون با نام «الخرقه» شناخته می‌شود، پس از آن بود که سربازان ایرانی ناپدید شدند و هیچ کس اثری از آنها نیاف…