نوشته‌ها

اردن جرش ارگ هادرین

اردن جرش ارگ هادرین

اردن جرش ارگ هادرینارگ هادرین (The Hadrian Arch) ، یکی از ارگهای کهن باقیمانده در شهر جرش است. جرش نام شهری است باستانی در کشور پادشاهی اردن . ذکر نام شهر جرش در بسیاری از کتب مؤرخین عرب آمده‌است. آثار زیاری از دوران تسلط امپراتوری روم ب…