نوشته‌ها

معیار ارزش گذاری آثار و اشیاء قدیم و جدید

معیار ارزش گذاری آثار و اشیاء قدیم و جدید: ۱  نوع و جنس و مقدار مواد اولیه ( به طور مثال یک شی زرین یا نقره ای یا ابریشمی دارای ارزشی بیشتر از شی مشابه و با موادی مانند آهن ، مفرغ یا پشم می باشد )۲  زمان ساخت یا وقتی که از شروع تا…