نوشته‌ها

ارگ نوشیجان؛ قدیمی ترین نیایشگاه های خشتی دنیا

ارگ نوشیجان؛ قدیمی ترین نیایشگاه های خشتی دنیاقدیمی ترین نیایشگاه آریایی ها در میان مرزهای کشور ما در ملایر و روی تپه ای به ارتفاع ۳۷ متر که قدمتش به عصر آهن و اوایل استقرار مادها در ایران برمی گردد قرار دارد. نوشیجان نه تنها ازقدیمی ت…