نوشته‌ها

اساس قوانين و آيين دادرسي در عصر ساساني

اساس قوانین و آیین دادرسی در عصر ساسانی

اساس قوانین و آیین دادرسی در عصر ساسانی   اساس قوانین و آیین دادرسی در عصر ساسانی هر گاه مورخان و پژوهشگران اوضاع ایران عصر اشکانی به ویژه در نیمه دوّم سده دوّم و ربع اوّل سده سوّم میلادی را مورد مطالعه قرار می دهن…