نوشته‌ها

آشنایی با استاد پروفسور دکتر عبدالمجید ارفعی

آشنایی با استاد پروفسور دکتر عبدالمجید ارفعی:استاد پرفسور دکتر عبدالمجید ارفعی تنها متخصص ایرانی زبان های آکدی و ایلامی و از انگشت شمار ایلام شناسان جهان و از آخرین بازماندگان مترجم خط میخی ایلامی در جهان می باشد. بسیاری از لوح های گلی ت…