نوشته‌ها

اسرار گنج دره جنّی

اسرار گنج دره جنّی

اسرار گنج دره جنّی افسانه گنج‌های کوه سلیمان و غار علی‌بابا و چهل‌دزد بغداد که مملو از شمش‌های طلا و کوزه‌های لب‌به‌لب پر از اشرفی است یک افسانه است که به‌قول فیلمسازهای نوآر ته آن باز مانده و کسی نمی‌داند که چه بلایی بر سر آن همه اشرفی و سکه …