نوشته‌ها

اظهارات عجیب ۳ جوینده گنج درباره تجربیات‌شان

اظهارات عجیب ۳ جوینده گنج درباره تجربیات‌شان  اظهارات عجیب ۳ جوینده گنج درباره تجربیات‌شان گفتگویی با ٣ جوینده گنج درباره رویاها و شکست هایشان را از نظر می گذرانید. سال‌ها جست‌وجو، از کوه و بیابان گرفته تا جنگل و دریا، همه به دنب…