نوشته‌ها

درجه بندی الماس

درجه بندی الماس:درجه بندی الماس، جنبه های کیفی زیادی از آنرا در بر می گیرد. درجه بندی الماس، جنبه های کیفی زیادی از آنرا در بر می گیرد. اما چهار مورد از آن ضروری است که به خاطر سپرده شود. - برش الماس (Diamond Cut): مهمترین عامل نمایش، کیف…