نوشته‌ها

۱۲ روش تشخیص الماس اصل از بدل

۱۲ روش تشخیص الماس اصل از بدل:۱-درخواست گواهی نامه: گواهی نامه صادر شده توسط مؤسسه معتبر یا یک ارزیاب مستقل که وابسته به یک سازمان حرفه‌ای است. این خصوصاً برای حالتی که شما سنگی را خریداری کنید بدون آن که آن را ببینید، مثلاً از اینترنت، مناسب می‌باش…