نوشته‌ها

دفترچه نت برداری

دفترچه نت برداریدوستان یکی از مهمترین عوامل پیشرفت در این راه لزوم دفترچه نت برداریست.اگر دوست دارید پیشرفت کنید حتما باید یک دفتر برای اینکار داشته باشید و نکات مهم و قابل اعتماد را درونش یادداشت کنید.سعی کنید هر روز حداقل یک مطلب درون …