نوشته‌ها

انجمن رومی رم ایتالیا

انجمن رومی رم ایتالیا

انجمن رومی رم ایتالیا برخلاف بقیه اجتماعات ، که بصورت خود-آگاه در میدان عمومی یا میدان یونان باستان یا میدان شهر برگزار می شدند؛ انجمن رومی به تدریج و به شیوه ای سازمان یافته در طی قرن ها توسعه پیدا کرد. علی رغم تلاشها که تا حدی به موفقیت همرا…