نوشته‌ها

اطلاعاتی درباره غار و انواع آن

اطلاعاتی درباره غار و انواع آنتعریف غار:به طور کلی غار فضای خالی زیرزمینی است با حداقل یک دهانه به خارج از پوسته زمین که هیچ گونه ابعاد خاص و مشخصی ندارد و گاهی در داخل زمین قرار دارد و یا گاهی در دل صخره ها، غارها از نظر تقسیم بندی…
تشخیص نوع غار در گنج یابی بسیار نقش مهمی دارد

تشخیص نوع غار در گنج یابی بسیار نقش مهمی دارد

, ,
تشخیص نوع غار در گنج یابی بسیار نقش مهمی دارد تشخیص نوع غار در گنج یابی ، راه های شناخت طبیعی یا مصنوعی بودن آندر این پست از سوپر فلزیاب با روشهای شناخت و شناسایی غارهای طبیعی و غارهای مصنوعی برای کاوشگران گنج و دفینه و باستان شناسان به صورت کا…