نوشته‌ها

اطلاعاتی درباره غار و انواع آن

اطلاعاتی درباره غار و انواع آنتعریف غار:به طور کلی غار فضای خالی زیرزمینی است با حداقل یک دهانه به خارج از پوسته زمین که هیچ گونه ابعاد خاص و مشخصی ندارد و گاهی در داخل زمین قرار دارد و یا گاهی در دل صخره ها، غارها از نظر تقسیم بندی…