نوشته‌ها

درباره سکه های اسلامی بیشتر بدانید

درباره سکه های اسلامی بیشتر بدانیدسکه ۲۰۰۰ دیناری که معادل ۲ قران بود (دوره محمدعلی شاه قاجار) سکه‌های ایران که در این نوشتار توضیح داده شده‌است به تمامی سکه‌های ضرب شده و رایج در تمام سلسله‌ها و دودمان‌های حاکم بر ایران زمین اعم از ایران…