نوشته‌ها

اولین بازار ثبت شده جهان در یونسکو

اولین بازار ثبت شده جهان در یونسکو

اولین بازار ثبت شده جهان در یونسکوتبریز قطب گردشگری شمال غرب کشور است که به دلیل موقعیت ممتاز جغرافیایی و تاریخی این شهر و قرار گرفتن در مسیر جاده ابریشم، در طول قرن‌های گذشته همواره یکی از مهم‌ترین مراکز تجارت و بازرگانی آسیای غربی به شمار م…