نوشته‌ها

اولین کولر تاریخ در ایران

اولین کولر تاریخ در ایران

اولین کولر تاریخ در ایران هر زمان صحبت از کولرهای سنتی به میان می‌آید، بدون شک بادگیرها بویژه بادگیرهای یزد با آن شکل بخصوص و چوب‌هایی که بر سر دارند، اولین تصویری است که به ذهن متبادر می‌شود. ابتکاری که کویرنشینان با استفاده …