نوشته‌ها

سواد ایرانیان باستان – حتی بیشتر از یونانیان

سواد ایرانیان باستان - حتی بیشتر از یونانیان:هرودوت در کتاب خود نوشته که به چشم خود دیده که سربازان ایرانی سواد خواندن و نوشتن دارند در حالی که در همان موقع بیشتر افسران یونانی سواد خواندن و نوشتن نداشتند و حتی “لئونیداس” پادشاه کشور اسپارت که…