نوشته‌ها

حفره و هواکش ها

حفره و هواکش هادر جاهایی که حفره یافت شود باید درون آن رفته اگر این حفره ها به صورت مارپیچ بود و هرچه بیشتر به سمت داخل رفتید کوچک و باریکتر شد تا جایی که به صورت گربه رو در آمد آن را میتوان هواکش نامید این هواکش ها برای خزانه به کار م…
اندکی درباره استخوان های قدیمی

اندکی درباره استخوان های قدیمی

,
اندکی درباره استخوان های قدیمیکشف شدن قدیمی‌ ترین استخوان انسان: این استخوان فک که از یک گونه انسان باستانی یا یک غارنشین ابتدایی بوده بیش از ۳۹۷ هزار سال قدمت دارد و این احتمال وجود دارد که قدمت آن به ۵۲۵ هزار سال هم برسد. اندکی درباره…