نوشته‌ها

بررسی آرامگاه ها و آئین تدفین در زمان هخامنشی

, , , ,
بررسی آرامگاه ها و آئین تدفین در زمان هخامنشی:با توجه و بررسی مدارک یافت شده در کاووش های علمی باستان شناسی در فلات ایران، چنین به نظر می‌رسد که اقوام بومی ساکن این سرزمین، مردگان خود را در داخل اتاق و یا حیاط و کوچه و در محوطه‌هائی که مربوط…