نوشته‌ها

اسرار آمیزترین مناطق جهان

,
اسرار آمیزترین مناطق جهان: در سطح شنهای بیابان پامپا در حدود ۳۰۰ شکل ساخته شده از خطهای مستقیم حک شده که شامل فرمهای هندسی و تصاویر حیوانات و پرندگان و شکلهای دیگر بوده و تنها… تعداد زیادی از کارشناسان مشهور اظهار می‌کنند که احتمالا مکا…