نوشته‌ها

تاج شاهان ساسانی

,
تاج شاهان ساسانی:هر کدام ازشاهان ساسانی تاج مخصوص به خود را که بسیار شاخص است و همچنین مشخصات فردی خاصی داشتند و باستان شناسان توانسته اند آنها را از روی سنگ نگاره هایی که به یادگار گذاشته اند شناسایی کنند.اهورامزدابهرام اولشاپور …