نوشته‌ها

تبریز از شهرهای باستانی جهان شهری به قدمت ٣۵٠٠ سال

,
تبریز از شهرهای باستانی جهان شهری به قدمت ٣۵٠٠ سال:ایران یکی از مهدهای تمدن خیز جهان باستان محسوب می گردد. این سرزمین به علت قدمت تاریخی و تمدن های موجود آن، اهمیت بسزایی برای فرهنگ بشری دارد. تمدن های ایلام، شهر سوخته، حسنلو،… نمون…