نوشته‌ها

ایرانیان‌ باستان چه‌ جواهری‌ را‌ بیشتر می‌پسندیدند؟

,
ایرانیان‌ باستان چه‌ جواهری‌ را‌ بیشتر می‌پسندیدند؟در امپراتوری های چهارگانه ایران (مادها، هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان) نقش جواهرات و سنگ های قیمتی در دستگاه حکومتی و زندگی مردم نقشی پررنگ و همیشگی بوده است به طوری که شواهد نشان می دهد …