نوشته‌ها

سلسه حکومت ها ایران (۵۰۰۰ ق.م -تا ۱۳۵۷ ه.ق)

,
سلسه حکومت ها ایران (۵۰۰۰ ق.م -تا ۱۳۵۷ ه.ق):دودمان‌های دوران پیش از اسلام عیلامی‌ها یا ایلامیان : ۳۲۰۰ ق.م تا ۶۵۰ ق.م  محل حکومت بخش بزرگی از جنوب غربی ایران ماد (آغاز قرن هشتم ق. م.۵۵۰ ق. م.) بنیان‌گذار (دیاکو) (هووخشتره ) هخامنشی (۵۵۹ ق. م.…