نوشته‌ها

خط و زبان شناسی

زبانهای ایران باستان:در پنج هزار سال پیش از میلاد در منطقه ای میان روسیه در شرق رود دنیپر و شمال قفقاز و غرب کوهای اورال قومی زندگی میکرد که فرانتس بوپ آلمانی آن قوم و زبان آنها را هندواروپایی نامید. در اواسط هزاره دوم پیش از میلاد گرو…