نوشته‌ها

تاریخ خطوط

, ,
مقاله ای جامع و کامل در مورد تاریخ خطوط (بسیار جالب و خواندنی):خط نبطی از خط مسند آمده که خط حمیریان بوده که در یمن زندگی میکردند و یمنی ها خط خود را از آرامی ها گرفتند که از خطوط متداول ایران در دوره هخامنشی و اشکانی بود . نام خطی …