نوشته‌ها

تاریخچه‌ای از نگارش و خط

,
تاریخچه‌ای از نگارش و خط: بشر زمانی که خواست آنچه را می‌اندیشد نقش کند، در حقیقت قدم به دنیای نگارش گذاشت. در مرحله نخست تصویرهای واقعی را برای ارتباط کتبی ترسیم کرد و با این کار خط تصویری آغاز شد. تعداد فراوان تصویر‌ها و عدم امکان نقش کردن مسائ…

اقوام باستانی کناره دریای مازندران(۳)

,
اقوام باستانی کناره دریای مازندران(۳): آماردهااز آمارد ها که در دنیای باستان به جنگاوری و سلحشوری شهرت داشتند، در یادداشت ها و منابع تاریخی به نام های مردان، مرد، مارد، مردوس و امرد یاد شده است و سرزمین آنان را بین کادوس و تپور نشان داده ا…

اقوام باستانی کناره دریای مازندران(۲)

,
اقوام باستانی کناره دریای مازندران(۲):۲- قوم کادوس درباره خاستگاه، نژاد و گستره ی زندگی کادوسیان – که از اقوام باستانی گیلان به شمار می روند و این آن معنی را می دهد که جزو مغلان نبوده اند – دیدگاه های گوناگونی ابراز شده است. پلوتا…

اقوام باستانی کناره دریای مازندران

,
اقوام باستانی کناره دریای مازندران:ا – قوم کاسیکی از معروفترین و قدیمی ترین اقوامی که به عنوان ساکنان گیلان معرفی شده اند، قوم کاس است که از دو تیره ی کاس پی و کاس سی تشکیل میشد. “پی” به معنای رود یا آب است و کاس پی یعنی کاسی های…