نوشته‌ها

ذرع یا ارش

,
ذرع یا ارش:ذرع یا اَرش واحد طول (درازا) در ایام قدیم بوده است. ذرع معمول و متدواول که تا این اواخر بین پارچه فروشان و بزاز های بازار متداول بود و میله ای نیز به همین نام داشته اند ۱۰۴ سانتیمتر هست و هنوز هم معروف هست که هر ذرع ۱۰۴ سانتیمتر می‌باش…