نوشته‌ها

سفالگری در ایران باستان

,
سفالگری در ایران باستان: کهـنـترین ظرفی که در ایران یافت شده است، ظرف سیاه دود آلودیست هـمانـند قـدیمی تـرین ظروف سفالی کهن که در جاهـای دیگـر پـیـدا شده است و متعلق به هزاره چهارم پیش از میلاد است.در شش هزار سال پیش ازمیلاد اولین…